Bài viết về: Tài khoản
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Kiểm tra trạng thái yêu cầu rút tiền

Sau khi thu được lợi nhuận từ đơn hàng, bạn có thể yêu cầu rút số tiền này và theo dõi tất cả các khoản rút tiền của bạn trên trang quản trị ShopBase. Trong trường hợp yêu cầu rút tiền bị từ chối, bạn có thể kiểm tra lý do trên trang Balance. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra trạng thái yêu cầu rút tiền và lý do yêu cầu rút tiền của bạn bị từ chối.

Nội dung bài viếtA. Kiểm tra trạng thái yêu cầu rút tiền
B. Lý do yêu cầu rút tiền của bạn bị từ chối

A. Kiểm tra trạng thái yêu cầu rút tiềnSau khi hoàn thành yêu cầu rút tiền theo hướng dẫn trong bài viết này, bạn có thế nhấp vào nút Xem các yêu cầu (View requests) trong mục Rút tiền (Payout) của trang Balance để kiểm tra trạng thái yêu cầu rút tiền của bạn.


Hệ thống có 3 trạng thái yêu cầu rút tiền như sau:

Under Review: Yêu cầu rút tiền của bạn đang được xét duyệt. Vui lòng tham khảo bài viết này để có thêm thông tin về thời gian xét duyệt của một yêu cầu rút tiền.


Approved: Yêu cầu rút tiền của bạn đã được duyệt. Lợi nhuận của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản PingPong, Payoneer hoặc PayPal đã đăng ký trong vòng 24 đến 48 giờ.


Refused: Yêu cầu rút tiền của bạn đã bị từ chối. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh ngày yêu cầu rút tiền để xem lý do bị từ chối và cách khắc phục.B. Lý do yêu cầu rút tiền của bạn bị từ chối1. Phương thức thanh toán không hợp lệ


Nội dung hiển thị trên trang Balance:
We can’t verify your payment account.
We cannot pay this amount due to your account’s transaction limit.

Nguyên nhân:
ShopBase hiện không thể xác minh tài khoản thanh toán của bạn.
Tài khoản nhận thanh toán (Payoneer, PayPal, PingPong) chưa được kích hoạt thành công.

Cách khắc phục:
Liên hệ với bên cung cấp tài khoản hoặc kiểm tra lại tài khoản Payoneer, Paypal hoặc PingPong của bạn để đảm bảo tài khoản đã được kích hoạt và vẫn đang hoạt động bình thường.
Sau khi tài khoản được kích hoạt thành công, vui lòng thực hiện yêu cầu rút tiền lại để ShopBase có thể tiến hành xét duyệt và duyệt nếu hợp lệ.

2. Tài khoản Balance âm/không đủ


Nội dung hiển thị trên trang Balance:
Your Total current available in the balance is not enough.

Nguyên nhân:
Khoản tiền trong mục Current available balance dưới ngưỡng $0,00 do chưa thanh toán các loại phí dịch vụ của ShopBase.
Khoản yêu cầu rút tiền vượt quá so với khoản tiền hiển thị trong mục Available to payout.
Khoản tiền còn lại sau khi yêu cầu rút tiền không đủ để thanh toán các vấn đề phát sinh khác liên quan đến đơn hàng.

Cách khắc phục:
Vui lòng nạp tiền và thanh toán các khoản phí dịch vụ chưa thanh toán trên ShopBase.
Thực hiện yêu cầu rút tiền với khoản tiền nhỏ hơn, đảm bảo không vượt quá khoản tiền hiển thị trong mục Available to payout.
Thực hiện yêu cầu rút tiền với khoản tiền cụ thể do đội ngũ xét duyệt gợi ý (sau khi đã trừ đi các khoản hold (giữ lại) để thanh toán các vấn đề phát sinh khác liên quan đến đơn hàng).

3. Tỉ lệ tranh chấp cao


Nội dung hiển thị trên trang Balance:
Your payout request has been rejected due to the high dispute rate of your ShopBase Payments account.

Nguyên nhân:
Tỉ lệ tranh chấp các đơn hàng trên cửa hàng của bạn tương đối cao theo chính sách của ShopBase Payments.

Cách khắc phục:
Tăng chất lượng đơn hàng, giảm thời gian vận chuyển và cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng. Sau 30 ngày, vui lòng thực hiện yêu cầu rút tiền lại để ShopBase có thể tiến hành kiểm tra, xác minh và duyệt nếu hợp lệ.

4. Tranh chấp gian lận/trái phép


Nội dung hiển thị trên trang Balance:
Your payout was rejected due to a high volume of disputes. Please reduce this ratio before the next payout request to prevent any further interruptions to your business operations.

Nguyên nhân:
Nhiều đơn hàng của bạn bị tranh chấp vì lý do gian lận và trái phép (Chủ thẻ đã mở tranh chấp với ngân hàng về việc họ không ủy quyền thực hiện giao dịch cho đơn hàng này).

Cách khắc phục:
Chạy quảng cáo/chiến dịch tiếp thị của bạn ở những vị trí có tỉ lệ tranh chấp thấp.
Thiết lập cửa hàng với thông tin đáng tin cậy.
Thực hiện xử lý đơn hàng kịp thời và bổ sung mã theo dõi cho tất cả đơn hàng.

5. Vi phạm DMCA


Nội dung hiển thị trên trang Balance:
We found that your business violated the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of [tên thương hiệu X].

Nguyên nhân:
ShopBase đã nhận thấy một số sản phẩm của bạn vi phạm Luật bảo vệ bản quyền tác giả (Digital Millennium Copyright Act) của [thương hiệu X].

Cách khắc phục:
Vui lòng thực hiện xóa các sản phẩm vi phạm DMCA và cam kết không đăng bán lại các sản phẩm này trên cửa hàng. Sau đó, vui lòng thực hiện yêu cầu rút tiền lại để ShopBase tiến hành kiểm tra, xác minh và duyệt nếu hợp lệ.

6. Kinh doanh rủi ro cao


Nội dung hiển thị trên trang Balance:
We found that your business shared similarities with a potentially high-risk store.

Nguyên nhân:
Cửa hàng của bạn có dấu hiệu rủi ro cao đối với cổng thanh toán chung của ShopBase.

Cách khắc phục:
Vui lòng kiểm tra email với chủ đề [ShopBase] Request to update your business information được gửi từ địa chỉ email mod@shopbase.com và cung cấp thông tin được yêu cầu.

7. Cần thêm thời gian xét duyệt


Nội dung hiển thị trên trang Balance:
Your payout request is rejected for Moderation to further review.

Nguyên nhân:
Do cửa hàng của bạn có một số vấn đề phức tạp, ShopBase cần thêm thời gian để kiểm tra và xác minh về hoạt động kinh doanh của bạn.
Ngoài ra, ShopBase sẽ chủ động liên hệ với bạn qua email nếu có bất kỳ vấn đề phát sinh nào hoặc thông báo về kết quả cuối cùng để bạn có thể tiến hành rút tiền như bình thường.

Cách khắc phục:
ShopBase sẽ chủ động liên hệ với bạn qua địa chỉ email mod@shopbase.com để yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

8. Các đơn hàng chưa được xử lý trong hơn 21 ngày/các vấn đề liên quan đến TKN


Nội dung hiển thị trên trang Balance:
We found that there are many over- 21-days unfulfilled orders in your store [tên miền cửa hàng].

Nguyên nhân:
Cửa hàng của bạn có rất nhiều đơn hàng chưa được xử lý sau 21 ngày tính từ thời điểm khách hàng đặt đơn hàng.

Cách khắc phục:
Vui lòng kiểm tra email với tiêu đề [ShopBase Payments] Request to provide fulfillment information of your orders HOẶC [ShopBase Payments] Request to update fulfillment information of your orders được gửi từ địa chỉ email mod@shopbase.com và cung cấp thông tin được yêu cầu.
Thực hiện xử lý đơn hàng kịp thời và bổ sung mã theo dõi cho tất cả đơn hàng.

9. Giao dịch không thành công/bị chặn


Nội dung hiển thị trên trang Balance:
We found that your business recently performed many high-risk transactions and produced a high-risk level for fraudulent activities.

Nguyên nhân:
Trong quá trình xử lý đơn hàng và xét duyệt người dùng, ShopBase nhận thấy cửa hàng của bạn có nhiều giao dịch bị chặn bởi các cổng thanh toán với lý do giao dịch có rủi ro cao/không được ủy quyền bởi chủ thẻ.

Cách khắc phục:
Vui lòng kiểm tra email với tiêu đề [ShopBase] Request to update your business information được gửi từ địa chỉ email mod@shopbase.com và cung cấp thông tin được yêu cầu.

Vui lòng liên hệ với đội ngũ xét duyệt của ShopBase qua địa chỉ email mod@shopbase.com để được hỗ trợ thêm.

Bài viết liên quanNhững điều cần biết về ShopBase Balance
Gửi yêu cầu rút tiền từ ShopBase Balance

Cập nhật vào: 10/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!