Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Khóa truy cập một số trang trên cửa hàng

Trong trường hợp bạn không muốn khách hàng truy cập vào một số trang trên cửa hàng, bạn có thể khóa những trang đó để khách hàng không thể truy cập và xem nội dung trang chỉ bằng vài thao tác cơ bản được hướng dẫn trong bài viết này.

Sau khi khóa truy cập, hệ thống sẽ hiển thị lỗi 404 nếu khách hàng truy cập vào những trang này

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Điều hướng (Navigation) và nhấp vào Khóa trang (Page locks).


Tích chọn các trang mà bạn không muốn khách hàng truy cập vào.


Nhấp vào Lưu (Save) để hoàn tất.

Bài viết liên quanTổng quan về điều hướng website
Tạo một menu
Tạo một URL Redirect

Cập nhật vào: 28/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!