Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong trường hợp bạn không muốn khách hàng truy cập vào một số trang trên cửa hàng, bạn có thể khóa những trang đó để khách hàng không thể truy cập và xem nội dung trang chỉ bằng vài thao tác cơ bản được hướng dẫn trong bài viết này.

Sau khi khóa truy cập, hệ thống sẽ hiển thị lỗi 404 nếu khách hàng truy cập vào những trang này

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Navigation và nhấp vào Page locks.


Tích chọn các trang mà bạn không muốn khách hàng truy cập vào.


Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về điều hướng website
Tạo một menu
Tạo một URL Redirect
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!