Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong trường hợp bạn không muốn khách hàng truy cập vào một số trang trên cửa hàng, bạn có thể khóa những trang đó để khách không thể truy cập và xem nội dung trang chỉ bằng vài thao tác cơ bản được hướng dẫn trong bài viết này.

Sau khi khóa truy cập, hệ thống sẽ hiển thị lỗi 404 nếu khách truy cập vào những trang này

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, nhấn vào Online Store >> Navigation

Nhấn vào Page locks


Đánh dấu tích vào các trang mà bạn không muốn khách truy cập vào đó


Nhấn Save để lưu

Các bài viết liên quan

Tạo một menu
Tạo một URL Redirect
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!