Bài viết về: Xử lý sự cố
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Khắc phục lỗi hiển thị trong tệp CSV

Trên các thiết bị Mac, khi mở tệp CSV trong Microsoft Excel, bạn có thể thấy các ký tự hiển thị không chính xác, ví dụ như é, ü, Å,... Nếu tệp này được thêm vào cửa hàng ShopBase, tiêu đề và mô tả sản phẩm sẽ hiển thị như sau:Việc tệp CSV chứa các ký tự không chính xác có thể do tệp CSV đó đã được mã hóa UTF-8. Nhiều nền tảng sử dụng mã hóa UTF-8 làm tiêu chuẩn để trao đổi thông tin trong các ứng dụng hiện nay. Tuy nhiên, Excel không tự động sử dụng UTF-8 khi mở tệp CSV nên lỗi hiển thị này thường xảy ra với Excel trên thiết bị Mac. Để khắc phục lỗi hiển thị này, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để mở và chỉnh sửa tệp CSV.

Hướng dẫnSau khi mở Excel, nhấp vào File > New Workbook.Đi tới tab Data. Chọn lựa chọn From Text. Chọn tệp CSV bạn muốn thêm vào cửa hàng.Excel sẽ hiển thị cửa sổ Text Import Wizard.Tại cửa sổ này, bước 1:

Chọn mục Delimited.
Trong trường File origin, chọn Unicode (UTF-8).Nhấp nút Next >.

Tại cửa sổ này, bước 2:

Tích chọn ô Comma.
Nhấp nút Finish.Một cửa sổ sẽ hiển thị, nhấp nút OK.Nếu bạn gặp lỗi hiển thị này trên thiết bị Windows, bạn có thể thao tác các bước tương tự.
Bạn có thể sử dụng Excel cho thiết bị Windows hoặc tải tệp lên Google Spreadsheet để thực hiện chỉnh sửa thay vì chỉnh sửa trực tiếp trên Excel cho thiết bị Mac.
Nếu bạn xuất tệp, không thực hiện chỉnh sửa và nhập ngay vào cửa hàng, bạn sẽ không gặp lỗi hiển thị này.

Bài viết liên quanXử lý sự cố - Tôi không thể nhập sản phẩm bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV và cách tạo tệp CSV
Thêm sản phẩm bằng tệp CSV

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!