Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bên cạnh các nhà cung cấp thanh toán khác, kể từ bây giờ bạn có thể kết nối iPayLinks nếu cho phép khách mua hàng sử dụng phương thức thanh toán này. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết nối tài khoản iPayLinks với cửa hàng ShopBase của bạn.

Nội dung bài viết

A. Kết nối iPayLinks làm cổng thanh toán
B. Hủy kích hoạt tài khoản iPayLinks

A. Kết nối iPayLinks làm cổng thanh toán

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment providers.


Trong mục Alternative methods, nhấp vào Choose alternative provider.


Tại trang Alternative providers, bấm chọn iPayLinks.


Điền các thông tin bắt buộc, bao gồm Account Name, Merchant IDHMAC key, được cung cấp bởi iPayLinks. Sau đó, nhấp vào Add account.


Khi được kích hoạt thành công, tài khoản iPayLinks sẽ được hiển thị như sau:

Tại trang quản trị ShopBase:


Tại trang thanh toán:B. Hủy kích hoạt tài khoản iPayLinks

Sau khi kết nối tài khoản iPayLinks với cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản này bất cứ lúc nào và có thể kích hoạt lại sau này bằng các thông tin đăng nhập giống nhau hoặc khác nhau.Bài viết liên quan

Tổng quan về các phương thức thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!