Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Kết nối iPayLinks làm cổng thanh toán

Bên cạnh các nhà cung cấp thanh toán khác, kể từ bây giờ bạn có thể kết nối iPayLinks nếu cho phép khách mua hàng sử dụng phương thức thanh toán này. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết nối tài khoản iPayLinks với cửa hàng ShopBase của bạn.

Nội dung bài viếtA. Kết nối iPayLinks làm cổng thanh toán
B. Hủy kích hoạt tài khoản iPayLinksTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment providers).


Trong mục Các phương thức thay thế (Alternative methods), nhấp vào Chọn nhà cung cấp thay thế (Choose alternative provider).


Tại trang Các nhà cung cấp thay thế (Alternative providers), bấm chọn iPayLinks.


Điền các thông tin bắt buộc, bao gồm Tên tài khoản (Account Name), Merchant IDHMAC key, được cung cấp bởi iPayLinks. Sau đó, nhấp vào Thêm tài khoản (Add account).


Khi được kích hoạt thành công, tài khoản iPayLinks sẽ được hiển thị như sau:

Tại trang quản trị ShopBase:


Tại trang thanh toán:

Sau khi kết nối tài khoản iPayLinks với cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản này bất cứ lúc nào và có thể kích hoạt lại sau này bằng các thông tin đăng nhập giống nhau hoặc khác nhau.Bài viết liên quanTổng quan về các phương thức thanh toán

Cập nhật vào: 13/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!