Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Kết nối AsiaBill làm cổng thanh toán

Bên cạnh OceanPayment và các nhà cung cấp thanh toán khác, kể từ bây giờ bạn có thể kết nối cổng thanh toán AsiaBill nếu cho phép khách mua hàng sử dụng phương thức thanh toán này. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết nối tài khoản AsiaBill với cửa hàng ShopBase của bạn.

Nội dung bài viếtA. Kết nối AsiaBill làm cổng thanh toán
B. Hủy kích hoạt tài khoản AsiaBill

A. Kết nối AsiaBill làm cổng thanh toánTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment providers).


Nhấp chọn Chọn nhà cung cấp thay thế (Choose alternative provider) tại mục Các phương thức thay thế (Alternative methods).


Tại trang Các nhà cung cấp thay thế (Alternative providers), nhấp chọn AsiaBill.


Điền các thông tin bắt buộc, bao gồm Merchant No, Gateway No, và Sign key, được cung cấp bởi AsiaBill. Chọn Thêm tài khoản (Add account).


Khi được kích hoạt thành công, tài khoản AsiaBill sẽ được hiển thị như sau:

Tại trang Quản trị ShopBase:


Tại trang thanh toán:


Nếu bạn chỉ muốn kiểm tra cổng thanh toán, hãy bật chế độ Thử nghiệm (Test mode) tại bước 4, sau đó sử dụng thông tin đăng nhập từ tài khoản Test (Thử nghiệm).


Tài khoản được bật Chế độ thử nghiệm (Test mode) sẽ được hiển thị như ảnh này

B. Hủy kích hoạt tài khoản AsiaBillSau khi kết nối tài khoản AsiaBill của bạn với cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản này bất cứ lúc nào và có thể kích hoạt lại sau này bằng các thông tin đăng nhập giống nhau hoặc khác nhau.Bài viết liên quanTổng quan về các phương thức thanh toán

Cập nhật vào: 09/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!