Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bên cạnh OceanPayment và các nhà cung cấp thanh toán khác, kể từ bây giờ bạn có thể kết nối cổng thanh toán AsiaBill nếu cho phép khách mua hàng sử dụng phương thức thanh toán này. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết nối tài khoản AsiaBill với cửa hàng ShopBase của bạn.

Nội dung bài viết

A. Kết nối AsiaBill làm cổng thanh toán
B. Hủy kích hoạt tài khoản AsiaBill

A. Kết nối AsiaBill làm cổng thanh toán

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment providers.


Nhấp chọn Choose alternative provider tại mục Alternative methods.Tại trang Alternative providers, nhấp chọn AsiaBill.Điền các thông tin bắt buộc, bao gồm Merchant No, Gateway No, và Sign key, được cung cấp bởi AsiaBill. Chọn Add account.Khi được kích hoạt thành công, tài khoản AsiaBill sẽ được hiển thị như sau:

Tại trang Quản trị ShopBase:


Tại trang thanh toán:Nếu bạn chỉ muốn kiểm tra cổng thanh toán, hãy bật Test mode (Chế độ thử nghiệm) tại bước 4, sau đó sử dụng thông tin đăng nhập từ tài khoản Test (Thử nghiệm).Tài khoản được bật Test mode (Chế độ thử nghiệm) sẽ được hiển thị như ảnh này

B. Hủy kích hoạt tài khoản AsiaBill

Sau khi kết nối tài khoản AsiaBill của bạn với cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản này bất cứ lúc nào và có thể kích hoạt lại sau này bằng các thông tin đăng nhập giống nhau hoặc khác nhau.Bài viết liên quan

Tổng quan về các phương thức thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!