Hướng dẫn chuẩn bị các bộ assets cho Image Choice option đúng chuẩn

Trong bài viết này:
A. Tại sao cần chuẩn bị asset đúng chuẩn
B. Nguyên lý hoạt động của tính năng Image Choice
C. Các bước chuẩn bị assets

A. Tại sao cần chuẩn bị asset đúng chuẩn

Live Preview sẽ hiển thị ảnh đúng vị trí, kích thước như định sẵn trên artwork. VD tóc dài, tóc ngắn, đầu to, đầu nhỏ :(
Sản phẩm khách hàng nhận được đúng với mục đích & ý đồ ban đầu của artwork

B. Nguyên lý hoạt động của tính năng Image Choice

Hiểu được cách thức xử lý của Image Choice sẽ giúp chúng ta linh động thực hiện cho từng loại artwork khác nhau
Giả sử chúng ta có một Custom Option dạng Image Choice đến Image Layer A
Hệ thống sẽ coi kích thước của layer này làm gốc & áp dụng các quy tắc sau để thay thế như sau:
Luôn luôn set top position chính xác với top position của Image Layer gốcNếu chiều rộng của Image Choice > chiều rộng của Image Layer gốc, scale chiều rộng của Image Choice về đúng bằng chiều rộng của Image Layer gốc, sau đó scale chiều cao theo tỷ lệ quy đổi chiều rộng tương ứngNếu chiều rộng của Image Choice < chiều rộng của Image Layer gốc, giữ nguyên kích thước của Image Choice & position được căn giữa với Image Layer gốcChiều cao của Image Choice (được scale, hoặc không scale) sẽ được hiển thị đầy đủ kể cả khi lớn hơn chiều cao của Image Layer gốc

C. Các bước chuẩn bị assets

Hiểu được nguyên lý hoạt động Image Choice như vậy, chúng ta có thể chuẩn bị bộ assets cho Image Choice theo các bước sau:
Đặt tất cả các layer option vào trong Photoshop.
Căn chỉnh kích thước, vị trí và góc quay của các layer option cho phù hợp.

Đưa các layer option vào cùng 1 Group, gọi là Group A sau đó duplicate group này ra, gọi là Group B.
Rasterize/Merge (Ctrl+E) group vừa duplicate (Group B) vào làm một layer, mục đích là để xác định Kích Thước Tổng của nhóm layer option.
Sau đó tạo 1 layer Rectangle Box có kích thước đủ lớn để có thể bao quanh Kích Thước Tổng vừa xác định. Ví dụ các layer option sau khi căn chỉnh đúng ý và rasterize/merge vào có kích thước tổng là 236×294px, thì mình nên tạo 1 Rectangle Box có kích thước 240×300px để có thể bao trọn kích thước tổng kia.Tạo thêm 4 layer nhỏ căn theo 4 góc của Rectangle Box. Mỗi layer có kích thước 1×1px, màu fill trắng #fff, opacity 10%, rồi merge 4 layer này vào làm 1 layer. Gọi nó là Safe EdgeChọn ra 1 default layer option từ trong Group A (ví dụ bạn chọn Tóc_02), duplicate layer Tóc_02 này và đưa ra ngoài Group A. Sau đó merge layer Safe Edge và layer Tóc_02 vào làm một. Như vậy là bạn đã có Layer mặc định cho custom option này.Sau đó bạn có thể xóa Group B
Tiếp theo bạn chọn (select) layer Rectangle Box và Group A, đưa chúng vào 1 Smart Object (sau khi chọn Rectangle Box + Group A -> chuột phải chọn Convert to Smart Object)
Sau đó double click vào Smart Object vừa tạo để mở Smart Object này trên 1 artboard khác.
Tại artboard của Smart Object vừa mở, xóa layer Rectangle Box đi.
Sau đó bạn có thể bắt đầu export từng layer option ra một file png (Save As - Ctrl+Shift+S), mục đích là để giữ đc kích thước an toàn của Rectangle Box. Như vậy là bạn đã có các Layer option chính xác cho custom option này.Sau khi export xong bạn có thể quay lại artboard của Artwork, và xóa layer Smart Object lúc trước vừa tạo. Sau đó tiếp tục với các custom option khác tương tự từ bước 1
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!