Bài viết này cũng có sẵn trong:
Các công cụ lập trình đã được tích hợp vào trình duyệt web để giúp người dùng nhanh chóng phát hiện lỗi và nhận thông tin khác về các đoạn scripts. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tìm thông tin của Developer console trên các trình duyệt web của bạn.

Nội dung bài viết

A. Apple Safari
B. Google Chrome
C. Mozilla Firefox
D. Microsoft Edge

A. Apple Safari

Đầu tiên, bạn cần bật tính năng Developer Menu trong trình duyệt Safari trước khi truy cập Developer console. Vui lòng đi tới Safari Menu > Preferences.


Tại Advanced Tab, tích chọn Show develop menu in menu bar.


Một khi tính năng này được bật, bạn sẽ tìm thấy thông tin của Developer console bằng cách nhấp chọn Develop > Show Javascript Console, hoặc dùng tổ hợp phím Option + ⌘ + C.


Thông tin Developer console sẽ được hiển thị trong cửa sổ Safari hiện tại của bạn, hoặc tại một trang mới. Tab Console sẽ được chọn tự động.B. Google Chrome

Tại trình duyệt Google Chrome, mở Chrome Menu ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt và chọn More Tools > Developer Tools. Bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím Option + ⌘ + J (cho hệ điều hành macOS), hoặc Shift + CTRL + J (cho hệ điều hành Windows/Linux).Thông tin Developer console sẽ được hiển thị trong cửa sổ Google Chrome hiện tại của bạn, hoặc tại một trang mới. Chọn tab Console.C. Mozilla Firefox

Tại trình duyệt Firefox, mở Firefox Menu ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt và chọn More Tools > Browser Console. Bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím Shift + ⌘ + J (cho hệ điều hành macOS), hoặc Shift + CTRL + J (cho hệ điều hành Windows/Linux).


Console của trình duyệt sẽ mở ra tại một cửa sổ mới.D. Microsoft Edge

Tại trình duyệt Microsoft Edge, mở Edge Menu ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt và chọn More Tools > Developer Tools. Bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím CTRL + Shift + i.


Thông tin của Developer console sẽ được hiển thị trong cửa sổ Microsoft Edge hiện tại của bạn, hoặc tại một trang mới. Chọn tab Console.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!