Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về tính năng Smart Optimize

Tính năng Smart Optimize được thiết kế để giúp cửa hàng của bạn luôn cập nhật tính năng mới nhất của hệ thống. Bất cứ khi nào hệ thống cập nhật tính năng mới nào, cửa hàng của bạn sẽ được cập nhật tự động.

Trước đây, bạn sẽ phải kích hoạt một tính năng mới theo cách thủ công. Ví dụ: Bạn không thể bật tính năng mới Express Checkout nếu bạn hiện đang tắt nút Express Payments. Do đó, hiện nay chúng tôi giới thiệu tính năng Smart Optimize để tất cả tính năng mới được bật tự động mà không yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ hành động nào. Tính năng này sẽ giúp bạn tối ưu hóa cửa hàng của mình tốt hơn.

Sau khi bật tính năng Smart optimize, các trang đã áp dụng tính năng này sẽ không thể chỉnh sửa. Thông tin chi tiết sẽ được đề cập và giải thích trong bài viết này.Trong bài viết nàyA. Cách bật tính năng Smart optimize
B. Cách tắt tính năng Smart optimize

A. Cách bật tính năng Smart optimizeTính năng Smart Optimize chỉ khả dụng nếu bạn đang sử dụng Template made by Website Builder. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về Website Builder.

Đi tới Online Store > Design > Bật Smart Optimize.


Nhấp vào Preview > Chọn trang bạn muốn xem trước với các tính năng mới.


Gạt nút để tắt tính năng trên các trang Product details, Cart, Checkout nếu muốn.


Khi tính năng Smart Optimize được bật, khi bạn nhấp vào Customize template được tạo bởi Website Builder > Pages, bạn sẽ thấy kí hiệu Smart Optimize bên cạnh trang.


Các trang đang ở chế độ Smart Optimize sẽ không thể chỉnh sửa được.

B. Cách tắt tính năng Smart optimizeĐể tắt tính năng Smart Optimize, hãy truy cập Online Store > Design > Tắt Smart Optimize.

Một cảnh báo sẽ được hiển thị. Nếu bạn muốn tắt Smart Optimize, cửa hàng của bạn sẽ không được cập nhật tự động. Bạn có thể chọn Be able to customize from Smart Optimize version hoặc Revert to your last version trong trang Product details, Cart và Checkout.

Be able to customize from Smart Optimize version: Bạn sẽ có thể tùy chỉnh thủ công trang đã chọn từ phiên bản Smart Optimize.

Revert to your last version: Trang đã chọn sẽ được trở lại như trước khi tính năng Smart Optimize được bật.


Nhấp vào Turn off để tắt.

Cập nhật vào: 28/11/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!