Bài viết về: Boost Upsell
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về tính năng Smart Offers

Smart Offers là tính năng tự động đưa ra các gợi ý bán thêm, bán chéo (upsell, cross-sell) phù hợp với từng đối tượng khách hàng, dựa trên lịch sử và hành vi mua hàng của họ trên cửa hàng. Việc sử dụng Smart Offers giúp giảm khối lượng công việc khi cửa hàng của bạn có quá nhiều sản phẩm và việc tạo các gợi ý bán thêm, bán chéo cho từng sản phẩm riêng biệt tốn rất nhiều thời gian. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về tính năng Smart Offers.

Tính năng Smart Offers của ShopBase được hỗ trợ bởi công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI), bao gồm hai tính năng riêng biệt là Smart Pre-purchase (các gợi ý thông minh cho Pre-purchase upsell) và Smart Bundles (các gợi ý thông minh cho Bundles cross-sell).


Có 4 yếu tố chính mà ShopBase sử dụng để tạo nên những gợi ý về các sản phẩm liên quan cho khách hàng:

Ưu tiên hiển thị các sản phẩm mà khách hàng đã xem hoặc mua.
Sản phẩm thường được khách hàng khác mua sau khi họ xem sản phẩm hiện tại khách hàng hiện tại đang xem.
Sản phẩm thường được khách hàng khác mua với sản phẩm hiện tại khách hàng đang xem.
Các sản phẩm thường được khách hàng khác xem trong cùng một phiên mua hàng.

Tùy thuộc vào hành vi mua hàng của từng cá nhân, các ưu đãi Smart Offers sẽ khác nhau đối với mỗi khách hàng. Ngoài ra, lịch sử đặt hàng của cửa hàng cũng sẽ ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của tính năng Smart Offers. Ví dụ: Smart Offers sẽ đề xuất các sản phẩm khác nhau khi giao mùa hoặc khi có những xu hướng kết hợp sản phẩm mới trong lịch sử bán hàng.

Tính năng sẽ tự động bật sau khi bạn cài đặt thành công ứng dụng Boost Upsell. Vui lòng lưu ý rằng tính năng này sẽ hoạt động tốt nhất sau khi đã lưu trữ và phân tích được một lượng dữ liệu nhất định. Đây chắc chắn là một lựa chọn thông minh cho những cửa hàng có số lượng sản phẩm lớn và không có thời gian để tạo các ưu đãi cho từng mặt hàng.

Bài viết liên quan



Tổng quan về ứng dụng Boost Upsell
Cài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Hiểu về ứng dụng Boost Upsell
Thiết lập tính năng Smart Offers cho cửa hàng ShopBase

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!