Bài viết về: Phân tích
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về tính năng phân tích Live View cho cửa hàng

Tính năng phân tích Live View trong mục Analytics cung cấp thông tin cho người bán hàng về thời gian thực tế của các hoạt động trên cửa hàng trong dạng bản đồ thế giới hai chiều cùng với các chỉ số phân tích. Với tính năng này, bạn có thể theo dõi hoạt động nào đang diễn ra trên cửa hàng và khách hàng của bạn đến từ quốc gia nào. Tính năng này rất hữu ích trong những khoảng thời gian cửa hàng có lượng truy cập cao, chẳng hạn như Black Friday và Cyber Monday, hoặc khi bạn muốn xem kết quả cập nhật của các hoạt động tiếp thị, giảm giá hoặc khuyến mại khác gần đây của cửa hàng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập tính năng phân tích Live View tại trang quản trị ShopBase.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Analytics > Live View.


Trong trang Live View, bạn có thể thấy các chỉ số như sau:
Visitors right now: Số lượng khách hàng đang hoạt động trên cửa hàng trực tuyến trong 10 phút gần nhất. Để duy trì thời gian hoạt động, khách hàng phải xem một trang hoặc nhấp vào một nút trên cửa hàng.
Total sessions: Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến được tính trong ngày.
Total sales: Tổng doanh thu dựa trên các đơn hàng trong ngày.
Total orders: Tổng số đơn hàng được đặt trên cửa hàng trực tuyến trong ngày.


Bạn có thể thực hiện các thao tác với bản đồ để biết thêm thông tin về lượng khách truy cập và đơn hàng như sau:
Kéo thả bản đồ để điều chỉnh vị trí.
Sử dung nút +- để phóng to hoặc thu nhỏ vào một khu vực trong bản đồ. Bạn cũng có thể phóng to một khu vực cụ thể trên bản đồ bằng cách nhấp đúp chuột vào khu vực đó.
Dấu chấm màu xám thể hiện các phiên có khách truy cập gần đây, và dấu chấm màu xanh thể hiện cho các đơn đặt hàng tại các tỉnh/quốc gia đó trong 10 phút gần nhất. Bạn có thể xem số lượt truy cập và đơn hàng chính xác trong từng khu vực bằng cách nhấp vào từng dấu chấm.


Trong mục Pageviews, bạn có thể xem số lượt khách hàng xem trang cửa hàng trong 30 phút gần nhất. Mỗi cột hiển thị số lần xem trang theo phút. Cột cuối cùng hiển thị số lượt xem trang ngay thời điểm hiện tại.
Nếu khách hàng tải lại sau khi mở một trang, thì sẽ được tính là một lượt xem trang bổ sung.
Nếu khách hàng đi đến một trang khác và sau đó quay lại trang ban đầu, thì cũng được tính là một lượt xem trang bổ sung.


Trong mục Customer behavior hiển thị số phiên trên cửa hàng trong 10 phút gần nhất có thao tác thêm mặt hàng vào giỏ hàng, thao tác thanh toán hoặc thực hiện mua hàng.
Active cart: Trong 10 phút gần nhất, hiển thị số phiên đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng. Con số này thường thấp hơn số lượng khách truy cập vì có một số khách hàng xem sản phẩm nhưng không thêm bất kỳ mặt hàng nào vào giỏ hàng.
Checking out: Trong 10 phút gần nhất, hiển thị số phiên đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng, thao tác thanh toán và gửi thông tin liên hệ. Con số này thường thấp hơn con số Active carts vì có một số khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng nhưng không thanh toán hoặc không gửi thông tin liên hệ.
Purchased: Trong 10 phút gần nhất, hiển thị số phiên đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng, tiến hành thanh toán, sau đó mua hàng thành công. Con số này thường thấp hơn con số Checking out vì có một số khách rời khỏi trang thanh toán mà không mua hàng.


Dữ liệu của Live View được hiển thị theo múi giờ của cửa hàng.
Từ Session (phiên) được sử dụng trong bài viết này thể hiện một chuỗi tương tác của người dùng với trang web của bạn diễn ra trong một khung thời gian nhất định. Ví dụ: một phiên có thể chứa nhiều hành động xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thao tác thanh toán và hoàn tất thanh toán. Một phiên sẽ được tính từ khi người dùng truy cập vào trang web. Mỗi phiên sẽ được tính theo từng ngày.

Bài viết liên quanTổng quan trang phân tích cửa hàng
Mở trang phân tích cửa hàng
Hiểu các chỉ số trong trang phân tích cửa hàng
Mở trang phân tích bán hàng ShopBase
Mở trang phân tích bán hàng PrintBase
Đọc báo cáo phân tích lợi nhuận cửa hàng PrintBase

Cập nhật vào: 03/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!