Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về chi phí và hóa đơn dịch vụ dịch nội dung của ShopBase

ShopBase cung cấp tính năng dịch nội dung để phục vụ cho nhu cầu đa dạng khi bán hàng quốc tế. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về phí dịch vụ và cách thức thu phí khi sử dụng dịch vụ dịch nội dung tự động của ShopBase.


Phí dịch vụ và thanh toán


Phí dịch nội dung được tính theo mức $0.04/1000 chữ. Hóa đơn sẽ được tạo vào ngày đầu tiên mỗi tháng, và khoản phí được khấu trừ từ Balance trong cửa hàng của bạn.
Chi phí dịch hàng tháng của bạn được xác định bởi tổng số chữ được dịch trong một tháng và được tính theo công thức: Phí dịch hàng tháng = Số chữ được dịch trong tháng x $0.04 / 1000.

Ví dụ: Trong 1 tháng nội dung dịch tính phí là 100,000 chữ, vào ngày đầu tiên của tháng mới, phí dịch sẽ được tính như sau: Phí dịch = 100,000 x $0.04/1000 = $4. Như vậy, trong tháng đó, bạn sẽ trả $4 cho phí dịch nội dung.

Chi phí ước tính


Chi phí dịch có thể biến động dựa trên số lượng nội dung cần dịch trong cửa hàng của bạn.

Thông thường, việc dịch toàn bộ trang web sang một ngôn ngữ khác đối với cửa hàng có 1,000 sản phẩm có chi phí khoảng 40 USD.

Bạn có thể theo dõi chi phí dịch hàng tháng của mình tại trang "Add language" (Thêm ngôn ngữ) . Việc này đảm bảo bạn luôn nắm được các chi phí và quản lý chúng một cách hiệu quả.

Bài viết liên quanQuản lý cài đặt ngôn ngữ trong cửa hàng
Quản lý nội dung dịch trên cửa hàng ShopBase
Cài đặt phông chữ cho các ngôn ngữ ở ShopBase

Cập nhật vào: 08/03/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!