Bài viết về: Về PrintBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu lý do hoàn tiền/thu phí/tạm giữ tiền trong tiến trình của đơn đặt hàng PrintBase

Trong quá trình xử lý đơn hàng, PrintBase thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề phát sinh không mong muốn, chẳng hạn như vấn đề về nhà cung cấp, hết hàng, hủy đơn hàng, những lo ngại liên quan đến chất lượng sản phẩm và các vấn đề khác. Điều này yêu cầu PrintBase phải tiến hành hoàn tiền hoặc thu thêm chi phí phát sinh tương ứng. Sau khi khoản hoàn tiền/thu phí đã được xử lý, trong trang chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị lý do thực hiện các khoản phí đó. Để hiểu rõ hơn chi tiết các khoản hoàn tiền/thu phí cũng như các thông tin liên quan, vui lòng xem bảng bên dưới.

Hủy đơn hàng

Lý do hiển thịChi tiếtPhương án xử lý
CC01_Order canceled due to Buyer's request - Deduct Seller's profitNgười mua hủy một số sản phẩm hoặc toàn bộ đơn hàng.Thu lại lợi nhuận.
CC02_Order canceled due to fraudulent signals - Deduct Seller's profitĐơn hàng có dấu hiệu gian lận bởi Người bán hoặc Người mua.Thu lại lợi nhuận.
CC03_Order canceled due to DMCA violation: brand .... - Deduct Seller's profitSản phẩm vi phạm chính sách DMCA.Thu lại lợi nhuận.
CC04_Order canceled due to the inability to locate shipping address and the buyer was uncontactable/not providing the correct address - Deduct Seller's profitĐơn hàng sai địa chỉ, PrintBase liên hệ tới Người mua nhưng Người mua không phản hồi hoặc Người mua không cung cấp thông tin về địa chỉ (muốn hủy đơn hàng).Thu lại lợi nhuận.
CC05_Order canceled because the item was out of stock, Buyer agreed to hold the order for restocking but PrintBase could not restock after 14 days and must cancel the order - Not deduct Seller's profitĐơn hàng có trạng thái hết hàng trên hệ thống PrintBase và Người mua đồng ý giữ đơn hàng để chờ hàng, nhưng sau 14 ngày PrintBase không thể bổ sung hàng và phải hủy đơn.Không thu lại lợi nhuận.
CC06_Order canceled because the item was out of stock, Buyer did not want to hold the order for restocking - Deduct Seller's profitĐơn hàng có trạng thái hết hàng trên hệ thống PrintBase; Người mua không đồng ý giữ đơn hàng để chờ hàng bổ sung.Thu lại lợi nhuận.
CC07_Order canceled due to restricted ship-to regions. Notice was previously sent to the Seller - Deduct Seller's profitĐơn hàng bị hủy do có địa chỉ thuộc vùng không vận chuyển được và PrintBase đã thông báo về vùng không vận chuyển được này cho Người bán.Thu lại lợi nhuận.
CC08_Order canceled due to restricted ship-to regions. Notice has not been sent to the Seller earlier - Not deduct Seller's profitĐơn hàng bị hủy do có địa chỉ thuộc vùng không vận chuyển được nhưng PrintBase chưa thông báo vùng này cho Người bán.Không thu lại lợi nhuận.
CC09_Order canceled because the Seller advertised free shipping but did not set it up on the store; Seller did not agree to refund shipping fee so the Buyer asked to cancel - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PrintBase's email sent to Seller.Người bán quảng cáo miễn phí vận chuyển nhưng không cài đặt phần này trong cửa hàng; Người bán không đồng ý hoàn lại phí vận chuyển nên Người mua yêu cầu hủy đơn hàng.Thu lại lợi nhuận.
CC10_Order has incomplete artwork/design, PrintBase contacted the Seller but the Seller did not respond, did not provide new artwork/design or wanted to cancel the order - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PrintBase's email sent to Seller.Lỗi thanh toán.Thu lại lợi nhuận.
CC11_Order has incomplete personalized information, PrintBase contacted the Buyer but the Buyer did not respond, did not provide new personalized information or wanted to cancel the order - Deduct Seller's profit.Đơn hàng bị hủy tự động bởi hệ thống do có lợi nhuận âm.Không.
CC12_Order or item(s) canceled due to failed payment - Deduct Seller's profit.Đơn hàng có artwork/design (thiết kế) không hoàn thiện, PrintBase liên hệ tới Người bán nhưng Người bán không phản hồi, không cung cấp artwork/design (thiết kế) mới hoặc muốn hủy đơn hàng.Thu lại lợi nhuận.
CC13_Order canceled due to ...... - Deduct/Not deduct Seller's profit.Lý do khác.Phụ thuộc vào từng trường hợp.
CC16_Order was automatically canceled due to negative profit, Seller needs to re-setup pricing for this product.Đơn hàng bị hủy tự động bởi hệ thống do có lợi nhuận âm.Không.

Thu tiền người bán

Lý do hiển thịChi tiếtPhương án xử lý
CS01_Charge profit for order #pb... - Reason: Cannot locate the customer's address, Buyer disputed.Đơn hàng sai địa chỉ, Người mua khiếu nại trên cổng thanh toán, cần hủy đơn hàng.Thu lại lợi nhuận.
CS02_Charge shipping fee/base cost difference for order #pb… due to Buyer's change of order information (Variant/shipping address) within 6 hours following PrintBase's policy.Người mua thay đổi thông tin đơn hàng, dẫn đến chênh lệch chi phí sản phẩm (basecost)/ phí vận chuyển của đơn hàng.Thu thêm phí phát sinh.
CS03_Charge additional fee/profit for order #pb... - Reason: .................Lý do khác.Thu thêm phí phát sinh.

Hoàn tiền cho người bán

Lý do hiển thịChi tiếtPhương án xử lý
RF01_Refund profit for order #pb... due to ...Hoàn tiền lợi nhuận đơn hàng trong các trường hợp đặc biệt.Hoàn tiền lợi nhuận đơn hàng cho Người bán.
RF02_Refund shipping fee/base cost/.... for order #pb... due to system's errorHoàn tiền chi phí gốc/phí vận chuyển/... do hệ thống tính sai phí (giá sản phẩm, phí vận chuyển,...).Hoàn tiền chênh lệch cho Người bán.
RF03_Refund shipping fee/base cost difference for order #pb… due to Buyer's change of order information (variant/shipping address) within 6 hours following PrintBase's policy.Hoàn tiền chênh lệch chi phí sản phẩm (basecost)/phí vận chuyển do Người mua thay đổi thông tin đơn hàng.Hoàn tiền chênh lệch cho Người bán.

Hoàn tiền cho người mua

Lý do hiển thịChi tiếtPhương án xử lý
CL01_Refund for order #pb... due to Buyer's claim about product quality - Not deduct Seller's profitKhiếu nại về chất lượng sản phẩm (vỡ, hỏng, lỗi) thuộc trách nhiệm của PrintBaseKhông thu lại lợi nhuận.
CL02_Refund for order #pb... due to Buyer's claim about product delivery - Not deduct Seller's profitKhiếu nại về vận chuyển (vận chuyển chậm, đơn hàng bị thất lạc, mã theo dõi đơn hàng bị thay đổi).Không thu lại lợi nhuận.
CL03_Refund for order #pb... due to Buyer's claim about... - Not deduct Seller's profitKhiếu nại về các lý do khác ngoài chất lượng sản phẩm và vận chuyển như: thiếu sản phẩm, các sự cố nội bộ từ PrintBase.Không thu lại lợi nhuận.
CL04_Charge for order #pb... due to Buyer's claim about Seller's product advertisement - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PrintBase's email sent to Seller.Khiếu nại về chất lượng sản phẩm liên quan đến lỗi của Người bán, được quy định tại Các trường hợp trừ vào lợi nhuận của Người bán.Thu thêm phí phát sinh.

Các khoản tiền Hold (tạm giữ) với Người bán

Lý doChi tiếtPhương án xử lý
HA01_Hold $... due to order's high risk level of fraud. The amount will release after ... days from the order created date - Detail about this issue is in PrintBase's email sent to Seller.Khoản tiền được tạm giữ do có dấu hiệu gian lận bởi Người bán hoặc Người mua.Tạm giữ một khoản tiền, phụ thuộc vào mức độ vi phạm.
HA03_Hold $... - due to ...Các lý do khác.Phụ thuộc vào từng trường hợp.


Bài viết liên quanChính sách dành cho người bán hàng từ PrintBase & PrintHub
Chính sách dành cho người bán hàng từ PrintBase - Đơn hàng có sản phẩm cần được tải lên bản thiết kế
Danh sách các quốc gia/khu vực không giao hàng đối với các sản phẩm PrintHub & PrintBase
Các khoản phí hoàn trả cho đơn hàng PrintBase bị hủy

Cập nhật vào: 07/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!