Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiển thị trường số điện thoại khi khách điền thông tin thanh toán

Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt hiển thị trường số điện thoại trong trang thanh toán (trang Checkout) để khách điền số điện thoại. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp thị lại cho khách hàng trong tương lai.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, truy cập Online Store > Themes. Chọn chủ đề mà bạn muốn tùy chỉnh và nhấp Customize.


Chọn trang Checkout từ menu đổ xuống.


Chọn mục Account & forms.


Tại Form options, trong mục Shipping address phone number, chọn Required (bắt buộc khách phải điền trường này) hoặc Optional (không bắt buộc khách phải điền trường này).


Nhấp Save để lưu.

Bài viết liên quanTổng quan về trang thanh toán
Tùy chỉnh biểu mẫu thanh toán và giao diện trang thanh toán

Cập nhật vào: 27/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!