Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt hiển thị trường số điện thoại trong trang thanh toán (trang Checkout) để khách điền số điện thoại. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp thị lại cho khách hàng trong tương lai.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, chọn Settings > Checkout.


Tại Form options, trong mục Shipping address phone number, chọn Required (bắt buộc khách phải điền trường này) hoặc Optional (không bắt buộc khách phải điền trường này).


Nhấp Save để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về trang thanh toán
Tùy chỉnh biểu mẫu thanh toán và giao diện trang thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!