Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiển thị biến thể sản phẩm trên trang sản phẩm

Theo mặc định, đối với chủ đề RollerInside, nếu một sản phẩm có nhiều biến thể, sản phẩm đó sẽ chỉ hiển thị những biến thể có sẵn và ẩn tất cả các biến thể đã hết hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách bật và tắt thiết lập này chỉ trong một vài bước đơn giản.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize.


Trong tab Settings, chọn Product.


Trong mục Product form > Link product options (đối với chủ đề Roller) hoặc Option settings (đối với chủ đề Inside), bạn có thể:

Bật Link product options, only show available combination: Chỉ những biến thể có sẵn mới được hiển thị trên trang sản phẩm. Đây là thiết lập mặc định.

Khi bật thiết lập
Chỉ những biến thể có sẵn mới được hiển thị trên trang sản phẩm

Tắt Link product options, only show available combination: Tất cả biến thể đều được hiển thị trên trang sản phẩm, bao gồm cả các biến thể đã hết hàng.

Khi tắt thiết lập
Tất cả biến thể đều được hiển thị trên trang sản phẩm, bao gồm cả các biến thể đã hết hàng

Bạn có thể chọn xem các biến thể được hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống (drop-down lists) hoặc dưới dạng danh sách nút (buttons) trên trang sản phẩm.

Đối với chủ đề Roller: Trong mục Product form > Options style, chọn Select dropdown list hoặc Buttons.


Đối với chủ đề Inside: Trong mục Layout > Variant style, chọn Dropdown hoặc Buttons.Các biến thể được hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống trên trang sản phẩm
Các biến thể được hiển thị dưới dạng các nút trên trang sản phẩm
Nhấp vào Save để lưu.

Thiết lập này sẽ hiển thị các biến thể theo thứ tự từ trên xuống dưới và không giới hạn số lượng các loại biến thể.

Bài viết liên quanTổng quan về Chủ đề trên cửa hàng
Thêm biến thể mới cho sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có

Cập nhật vào: 19/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!