Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể gửi khiếu nại cho các đơn hàng vì những lý do cụ thể liệt kê trong chính sách hoàn tiền và gửi lại hàng mới của PlusHub sau khi đơn hàng được gửi đi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi quyết định gửi khiếu nại. Nếu trường hợp của bạn hợp lệ để được gửi hàng mới/hoàn tiền, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây để gửi khiếu nại.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Orders.

Tìm tên đơn hàng mà bạn muốn gửi khiếu nại > Nhấp vào đơn hàng đó.

Trong trang chi tiết đơn hàng, nhấp vào More actions > File a claimĐiền thông tin và cung cấp các chi tiết cần thiết vào biểu mẫu để giúp bạn giải quyết khiếu nại này.

Preferred solution (Phương án giải quyết): Resend (gửi lại hàng mới) hoặc Refund (hoàn tiền)Quantity: Số lượng mặt hàng trong đơn hàng mà bạn muốn gửi khiếu nại.Reason for claim: Chọn lí do khiếu nại.Claim evidence (Gửi bằng chứng): Gửi cho chúng tôi một file bằng chứng (gồm hình ảnh hoặc video) để giúp giải quyết khiếu nại này. Bạn cũng có thể viết thêm giải thích chi tiết trong mục What else would you like us to know?Sau khi nhận được khiếu nại, ShopBase sẽ gửi thông tin cập nhật về khiếu nại này đến địa chỉ email ShopBase của bạn.

Bạn chỉ có thể gửi khiếu nại cho các đơn hàng đã được xử lý qua PlusHub hoặc CrossPanda.

Bài viết liên quan

Tổng quan về PlusHub
Xử lý đơn hàng qua PlusHub
Theo dõi tiến trình của đơn khiếu nại trong PlusHub
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!