Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Gỡ/xóa mật khẩu truy cập cửa hàng

Mọi cửa hàng mới lập trên hệ thống ShopBase đều được khóa bằng mật khẩu để đảm bảo rằng những thay đổi cần thiết được thực hiện trước khi khách truy cập vào cửa hàng. Sau khi đã thiết lập đầy đủ thông tin và sẵn sàng đón khách truy cập ghé thăm cửa hàng, bạn cần xóa mật khẩu để đảm bảo khách truy cập có thể xem các thông tin hiển thị trên trang cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xóa mật khẩu cho cửa hàng trực tuyến của bạn.

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học DropShipping From Zero to Hero

Hướng dẫnTrong Website BuilderTừ trang quản trị ShopBase của bạn, đi tới Online store > Design > Customize.


Nhấp vào Website Settings > General.


Chuyển đổi Enable password để gỡ / xóa mật khẩu truy cập cửa hàng của bạn.


Trong Theme EditorTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Đi tới mục Bảo vệ mật khẩu (Password protection). Bỏ tích chọn Kích hoạt mật khẩu (Enable password).


Nhấp vào Lưu (Save).

Bài viết liên quanTổng quan về mục Preferences

Cập nhật vào: 28/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!