Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết:

A. Quy trình đăng kí Đối tác ShopBase

B. Các tính năng và Hạn chế

Chương trình đối tác ShopBase được thiết kế nhằm giúp các designer, developer, marketer và những người muốn sử dụng ShopBase xây dựng các trang web, themes và ứng dụng trên nền tảng.

A. Quy trình đăng kí Đối tác ShopBase

Sau khi bạn hoàn thành đăng kí thông tin, nhân viên ShopBase sẽ nhận được thông báo để kiểm tra. Nếu yêu cầu được chấp nhận, cửa hàng của bạn sẽ được chuyển đổi thành một "development store".

Khi đã trở thành đối tác của ShopBase, bạn sẽ thấy tùy chọn Manage public apps (xem Sidebar menu) trong admin dashboard.

Bạn có thể xem danh sách các đối tác tại accounts.shopbase.com. Ví dụ: để truy cập Public apps, URL sẽ là https://accounts.shopbase.com/partners/publicapps

B. Các tính năng và Hạn chế

Mỗi "development store" đều được trang bị các tính năng của một gói tính phí Cơ bản:

Xử lý số lượng đơn đặt hàng thử nghiệm không giới hạn (ví dụ: sử dụng testing gateway payment provider).

Xử lý 20 đơn hàng thật mỗi tháng (ví dụ: khách hàng thanh toán order qua cổng thanh toán đã được kích hoạt). Khi development store đã đạt đến giới hạn số lượng đơn hàng, thông báo Order limit error sẽ hiển thị khi khách hàng nhấp Complete order.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!