Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để giúp tối ưu hóa dữ liệu sản phẩm thuộc ngành hàng Trang phục và phụ kiện (Apparel and Accessories), Google Merchant Center yêu cầu bạn cần cung cấp đầy đủ các thông tin về Màu sắc (Color) và Kích thước (Size) của các sản phẩm thuộc ngành hàng này. Với ShopBase, bạn có thể tự động thêm Color và Size với các sản phẩm không có Color/Size khi tạo feed.Default Color và Default Size sẽ chỉ thêm vào các sản phẩm chưa có giá trị. Các sản phẩm/variant có đầy đủ dữ liệu về Màu sắc và kích thước sẽ được giữ nguyên giá trị khi tạo feed.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!