Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi tài khoản Ali Dropship Connector của bạn được thiết lập, các sản phẩm và đơn hàng sẽ được đồng bộ để bắt đầu đặt hàng. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, Ali Dropship Connector hỗ trợ đặt tất cả các đơn hàng cùng một lúc, thay vì phải lần lượt đặt từng đơn hàng. Tất cả các đơn hàng của bạn sẽ được đặt tự động chỉ trong một cú nhấp chuột!Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Ali Dropship Connector.


Tại mục Manage orders, chọn đơn hàng mong muốn và nhấp vào Action > Place order.


Một cửa sổ mới sẽ được hiển thị để bạn kiểm tra lại thông tin đơn hàng trước khi đặt.


Nhấp Confirm khi đã sẵn sàng đặt hàng. Các đơn hàng sẽ được chuyển đến tab Awaiting payment. Bạn có thể kiểm tra mã đơn hàng của AliExpress tại đây.


Tại tab Awaiting payment, vui lòng đăng nhập vào tài khoản AliExpress để thanh toán cho việc xử lý đơn hàng.

Đơn hàng sẽ chỉ có thể được đặt khi ba trường thông tin sau được điền đầy đủ: Customer (khách hàng), Mapping status (trạng thái liên kết sản phẩm), và Shipping method (phương thức vận chuyển). Nếu một đơn hàng có nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm cũng phải có thông tin của ba trường bắt buộc này.

Bài viết liên quan

Tổng quan về ứng dụng Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress
Xử lý đơn hàng một cách thủ công
Cách tùy chỉnh sản phẩm
Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm
Cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!