Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase Marketplace Payments - cổng thanh toán nội bộ được phát triển bởi ShopBase - giúp giảm thiểu rủi ro tài khoản bị khóa và đẩy nhanh thời gian xử lí thanh toán. Cổng thanh toán này hỗ trợ cho 03 quốc gia trên thế giới với nhiều tính năng ưu việt cho các gian hàng thương mại điện tử của bạn.

Khi ShopBase Marketplace Payments khả dụng tại quốc gia của bạn, bạn có thể chấp nhận thanh toán từ khách hàng ở mọi nơi trên thế giới. Dưới đây là 03 quốc gia được hỗ trợ đăng kí bởi ShopBase Marketplace Payments:ShopBase Marketplace Payments sẽ sớm khả dụng cho nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Bài viết liên quan

Hiểu về ShopBase Marketplace Payments
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!