Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tiện ích đề xuất sản phẩm (Product Widget) là thành phần trên trang, tập hợp những sản phẩm được đề xuất cho khách xem trang. Những tiện ích đề xuất sản phẩm góp phần tăng doanh thu cho cửa hàng nếu khách hàng thấy những sản phẩm được đề xuất là cần thiết, thú vị, hữu ích. ShopBase cung cấp 6 loại tiện ích đề xuất sản phẩm bằng tính năng tạo Product widgets của ứng dụng Boost Upsell. Trong đó có 5 loại tiện ích hệ thống tự động lấy sản phẩm từ cửa hàng để đề xuất và một tiện ích cho phép người bán chọn sản phẩm thủ công theo ý muốn của họ, gọi là Handpicked products. Tiện ích Handpicked products sẽ xuất hiện tại trang sản phẩm như hình bên dưới.


Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chọn những sản phẩm cụ thể để hiển thị ở tiện ích đề xuất sản phẩm trên cửa hàng ShopBase của bạn.

Nội dung chính bài viết

A. Hướng dẫn thiết lập tiện ích đề xuất sản phẩm Handpicked products
B. Chỉnh sửa giao diện hiển thị của tiện ích đề xuất sản phẩm Handpicked products

A. Hướng dẫn thiết lập tiện ích đề xuất sản phẩm Handpicked products

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell >> Product Widgets.

Bật nút màu xanh tương ứng với mục Handpicked products như hình, sau đó nhấn vào Customize.


Ấn Create new để tạo tiện ích đề xuất sản phẩm mới.


Chọn những trang sản phẩm mà bạn muốn những đề xuất sản phẩm khác của bạn được hiển thị. Bạn có thể chọn tất cả các sản phẩm có trên cửa hàng (All products) hoặc một số sản phẩm cụ thể (Specific products).


Bấm Select products để chọn sản phẩm cụ thể mà bạn muốn hoặc bấm Select collection để chọn các sản phẩm trong các bộ sưu tập cụ thể mà bạn muốn. Sau khi chọn xong ấn Continue with selected products để hoàn thành việc chọn sản phẩm hoặc ấn Continue with selected collections để hoàn thành việc chọn bộ sưu tập.


Bấm Select products ở mục Recommend these products để chọn sản phẩm bạn muốn hiển thị ở mục tiện ích đề xuất sản phẩm. Bạn có thể chọn nhiều sản phẩm một lúc.


Nhấn Submit offer để tạo tiện ích.

B. Chỉnh sửa giao diện hiển thị của tiện ích đề xuất sản phẩm Handpicked products

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell >> Product Widgets.

Nhấn vào Customize.


Để chỉnh sửa giao diện của widget, bấm Design.


Bạn có thể chọn Desktop (để chỉnh sửa giao diện hiển thị của tiện ích trên máy tính) hoặc Mobile (để chỉnh sửa giao diện hiển thị của tiện ích trên điện thoại).


Bạn có thể thay đổi các yếu tố trên widget ở mục này bao gồm mục Header (chỉnh sửa độ lớn font chữ và nội dung tiêu đề của tiện ích đề xuất sản phẩm), Product name (chỉnh sửa độ lớn font chữ tên sản phẩm), Product price (chỉnh sửa độ lớn font chữ giá sản phẩm), Number of products (chỉnh sửa số sản phẩm hiển thị trên tiện ích đề xuất), Add to cart button (bạn có thể bất hoặc tắt việc hiển thị thêm nút add to cart dưới mỗi sản phẩm được đề xuất), Call to action text (chỉnh sửa độ lớn của chữ add to cart).


Sau khi hoàn thành, bấm Save & Apply for all widgets để lưu thay đổi và áp dụng thay đổi cho tất cả các tiện ích khác trong cửa hàng. Trong trường hợp bạn bấm Reset to default, các thiết lập về giao diện của tất cả các tiện ích đều trở về thiết lập mặc định.Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Hiểu về các tiện ích đề xuất sản phẩm
Thiết lập tiện ích đề xuất sản phẩm Product Widget cho cửa hàng của bạn
Tạo ưu đãi bán thêm Pre-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm Post-purchase
Tạo ưu đãi bán thêm In-cart
Tạo gợi ý mua theo gói Bundles với ứng dụng Boost Upsell
Tạo ưu đãi Quantity Discounts
Tạo gợi ý mua kèm Accessories với Boost Upsell
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!