Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chọn biến thể sản phẩm bằng cách nhấp vào hình ảnh của biến thể

Với chủ đề RollerInside, bạn có thể cho phép khách hàng chọn biến thể sản phẩm bằng cách nhấp vào hình ảnh của biến thể đó.Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize.


Trong tab Settings, chọn Product.


Đối với chủ đề Roller, trong mục Product form > Link product options, tích chọn Select variants by clicking their images.


Đối với chủ đề Inside, trong mục Option settings, tích chọn Select variants by clicking their images.


Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

Các hình ảnh biến thể không được trùng nhau.

Bài viết liên quanThiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn
Thiết lập hình ảnh mẫu (swatches) cho biến thể sản phẩm

Cập nhật vào: 19/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!