Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với chủ đề RollerInside, bạn có thể cho phép khách hàng chọn biến thể sản phẩm bằng cách nhấp vào hình ảnh của biến thể đó.Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize.


Trong tab Settings, chọn Product.


Đối với chủ đề Roller, trong mục Product form > Link product options, tích chọn Select variants by clicking their images.


Đối với chủ đề Inside, trong mục Option settings, tích chọn Select variants by clicking their images.


Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

Các hình ảnh biến thể không được trùng nhau.
Thiết lập này hiện chưa hỗ trợ cho chủ đề Bassy.

Bài viết liên quan

Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn
Thiết lập hình ảnh mẫu (swatches) cho biến thể sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!