Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chỉnh sửa trang

Ngoài các trang như trang chủ, trang sản phẩm, trang giỏ hàng, trang thanh toán, trang bộ sưu tập, ShopBase cung cấp cho bạn các công cụ cho phép bạn chỉnh sửa các trang có nội dung tùy chỉnh khác để thông báo cho khách hàng khi họ truy cập vào cửa hàng, ví dụ như trang About Us (giới thiệu về chúng tôi), Contact Us (liên hệ với chúng tôi) hoặc Order Tracking (cập nhật vị trí đơn hàng). Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa một trang hoặc nhiều trang trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Nội dung bài viếtA. Chỉnh sửa một trang
B. Chỉnh sửa nhiều trang

A. Chỉnh sửa một trangTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Trang (Pages) và nhấp vào tiêu đề của trang bạn muốn chỉnh sửa.


Hệ thống dẫn bạn tới trang chỉnh sửa chi tiết trang. Tại đây, bạn thực hiện các thay đổi bạn muốn đối với nội dung hoặc cài đặt của trang đó. Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu về các trường trong trang chỉnh sửa chi tiết trang

Nhấp vào Lưu (Save).

B. Chỉnh sửa nhiều trangBạn có thể sử dụng công cụ ShopBase cung cấp để bật/tắt chế độ công khai cho hàng loạt trang trên cửa hàng.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Trang (Pages).


Tích chọn vào trang mà bạn muốn bật/tắt chế độ công khai nội dung trên cửa hàng trực tuyến. Nhấp vào Thực hiện (Action) > Xuất trang đã chọn (Publish selected pages) nếu muốn công khai nội dung, hoặc Thực hiện (Action) > Hủy xuất trang đã chọn (Unpublish selected pages) nếu không muốn công khai nội dung.Bài viết liên quanTổng quan về các trang trên website
Tạo một trang mới cho cửa hàng
Xóa một trang hoặc hàng loạt trang trên cửa hàng

Cập nhật vào: 27/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!