Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ngoài các trang như trang chủ, trang sản phẩm, trang giỏ hàng, trang thanh toán, trang bộ sưu tập, ShopBase cung cấp cho bạn công cụ để bạn các trang với nội dung tùy chỉnh khác phục vụ việc cung cấp thông tin cho khách truy cập cửa hàng, ví dụ như trang About Us (giới thiệu về chúng tôi), Contact Us (liên hệ với chúng tôi) hoặc Order Tracking (cập nhật vị trí đơn hàng). Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa một trang hoặc nhiều trang trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Nội dung chính bài viết

A. Chỉnh sửa một trang
B. Chỉnh sửa nhiều trang

A. Chỉnh sửa một trang

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Pages

Nhấp vào tiêu đề của trang bạn muốn chỉnh sửa


Hệ thống dẫn bạn tới trang chỉnh sửa chi tiết trang. Tại đây, bạn thực hiện các thay đổi bạn muốn đối với nội dung hoặc cài đặt của trang đó. Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu về các trường trong trang chỉnh sửa chi tiết trang

Nhấn vào Save

B. Chỉnh sửa nhiều trang

Bạn có thể sử dụng công cụ ShopBase cung cấp để bật/tắt chế độ công khai cho hàng loạt trang trên cửa hàng.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Pages

Đánh dấu chọn ô nhỏ bên cạnh mỗi trang mà bạn muốn bật/tắt chế độ công khai nội dung trên cửa hàng trực tuyến. Ấn Action >> Publish selected pages (nếu muốn công khai nội dung) hoặc Action >> Unpublish selected pages (nếu không muốn công khai nội dung)Các bài viết liên quan

Tạo một trang mới cho cửa hàng
Xóa một trang hoặc hàng loạt trang trên cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!