Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi sử dụng tính năng này của PrintBase, người dùng có thể xây dựng độ tin cậy của cửa hàng bằng cách nhận các đánh giá từ cơ sở dữ liệu của PrintBase để hiển thị trên cửa hàng của mình, ngược lại họ cũng có thể cho phép người bán khác sử dụng đánh giá của họ để giúp những người bán hàng mới xây dựng uy tín và bắt đầu công việc kinh doanh thuận lợi hơn. Phần này hướng dẫn bạn nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase.

Bài viết này bao gồm:

A. Tính năng chia sẻ đánh giá
B. Nhận đánh giá từ cơ sở dữ liệu của PrintBase

A. Tính năng chia sẻ đánh giá

Bật tính năng này đồng nghĩa với việc các đánh giá của bạn sẽ được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu của PrintBase, cho phép người dùng PrintBase có thể sử dụng các đánh giá mà bạn chia sẻ và hiển thị chúng trên cửa hàng của họ. Điều này sẽ giúp người dùng mới nhận được đánh giá nhanh chóng và bắt đầu công việc kinh doanh của họ thuận lợi hơn.

Hướng dẫn

Từ trang Product Reviews, truy cập mục Settings

Kéo xuống phần PrintBase review sharing và bật chế độ Share reviews


Bấm Save changes để lưu

Lưu ý:

Để đảm bảo quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ đánh giá chứ không chia sẻ hình ảnh sản phẩm hay tên cửa hàng với các người bán khác.

B. Nhận đánh giá từ cơ sở dữ liệu của PrintBase

Khi bật tính năng này, chủ cửa hàng hoàn toàn có thể nhận đánh giá cửa hàng từ cơ sở dữ liệu của PrintBase để hiển thị trên cửa hàng của mình và thiết lập các quy định về việc nhận đánh giá dựa vào số lượng sao và số lượng đánh giá mà họ muốn.

Hướng dẫn

Từ trang Product Reviews, truy cập mục Imports

Kéo xuống phần PrintBase shared reviews và chọn Import reviews.


Tại cửa sổ popup, bạn có thể đặt các quy tắc cho các đánh giá đã nhập từ cơ sở dữ liệu PrintBase. Ví dụ: bạn có thể chọn số sao đánh giá tối thiểu trong phần Display on my store shared reviews with và chọn số lượng đánh giá trong phần Number of shared reviews you want


Bấm Continue

Lưu ý:

Đánh giá từ cơ sở dữ liệu của PrintBase được coi là store reviews, chứ không phải product reviews của từng sản phẩm cụ thể.

Tab "Store reviews" được đặt cạnh tab "Product reviews" tại trang sản phẩm

Các bài liên quan:

Tổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá từ Aliexpress vào Product Reviews
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Thêm Google Reviews Snippet vào Product Reviews
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!