Bài viết về: Product Review
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chia sẻ và cài đặt đánh giá cửa hàng từ cơ sở dữ liệu PrintBase

Khi sử dụng tính năng này của PrintBase, người bán có thể xây dựng độ tin cậy của cửa hàng bằng cách nhận các đánh giá từ cơ sở dữ liệu của PrintBase để hiển thị trên cửa hàng của mình, ngược lại họ cũng có thể cho phép người bán khác sử dụng đánh giá của họ để giúp những người bán hàng mới xây dựng uy tín và bắt đầu công việc kinh doanh thuận lợi hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nhận và chia sẻ các đánh giá trên cơ sở dữ liệu PrintBase.

Nội dung bài viếtA. Chia sẻ đánh giá của bạn lên cơ sở dữ liệu của PrintBase
B. Nhận đánh giá từ cơ sở dữ liệu của PrintBase

A. Chia sẻ đánh giá của bạn lên cơ sở dữ liệu của PrintBaseBật tính năng này đồng nghĩa với việc các đánh giá của bạn sẽ được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu của PrintBase, cho phép người bán PrintBase có thể sử dụng các đánh giá mà bạn chia sẻ và hiển thị chúng trên cửa hàng của họ.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Product Reviews.


Trong trang Product Reviews, nhấp vào Settings.


Trong mục PrintBase review sharing, bật nút Share reviews.


Nhấp vào Save changes sau khi hoàn thành.

Để đảm bảo quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ đánh giá, và không chia sẻ hình ảnh sản phẩm và tên cửa hàng với các người bán khác.

B. Nhận đánh giá từ cơ sở dữ liệu của PrintBaseTrên ShopBase, chủ cửa hàng hoàn toàn có thể nhận đánh giá cửa hàng từ cơ sở dữ liệu của PrintBase để hiển thị trên cửa hàng. Bạn cũng có thể thiết lập các quy định về việc nhận đánh giá dựa vào số lượng sao và số lượng đánh giá mà bạn muốn.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Product Reviews.


Trong trang Product Reviews, nhấp vào Imports.


Trong mục PrintBase shared reviews, nhấp vào Import reviews.


Tại cửa sổ pop-up, bạn có thể đặt các quy tắc cho các đánh giá đã nhập từ cơ sở dữ liệu PrintBase bằng cách chọn số sao đánh giá tối thiểu trong phần Display on my store shared reviews with và chọn số lượng đánh giá trong phần Number of shared reviews you want.


Nhấp vào Continue. Sau khi nhập xong các bài đánh giá, bạn có thể quản lý chúng trong trang All reviews.

Đánh giá từ cơ sở dữ liệu của PrintBase được coi là store reviews, không phải product reviews của từng sản phẩm cụ thể.

Tab "Store reviews" được đặt cạnh tab "Product reviews" tại trang sản phẩm

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Product Reviews
Hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng
Nhập các đánh giá vào ứng dụng Product Reviews bằng tệp CSV
Quản lý các đánh giá trên ứng dụng Product Reviews
Hiển thị tất cả đánh giá trên cùng một trang All reviews
Tự động hiển thị đánh giá trên cửa hàng
Nhóm các đánh giá sản phẩm
Khuyến khích khách hàng viết đánh giá sản phẩm

Cập nhật vào: 27/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!