Bài viết về: Câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ quản lý hàng tồn kho của PlusBase và PlusHub

Dịch vụ quản lý hàng tồn kho là một dịch vụ được cung cấp cho riêng Người bán hàng của PlusBase và PlusHub, cho phép Người bán dự trữ các sản phẩm trong kho nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và lưu trữ số lượng hàng tồn ở mức ổn định. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ quản lý hàng tồn kho của PlusBase và PlusHub.

Trong bài viết nàyA. Phí lưu kho Người bán hàng cần trả khi sử dụng dịch vụ này là bao nhiêu?
B. Thời gian thu phí dịch vụ quản lý hàng tồn kho là khi nào?
C. Người bán có thể vận chuyển hàng tồn kho về địa chỉ khác không?

A. Phí lưu kho Người bán hàng cần trả khi sử dụng dịch vụ này là bao nhiêu?Về cơ bản, PlusBase và PlusHub không thu phí quản lý hàng tồn kho từ Người bán.

Tuy nhiên, với các sản phẩm không phát sinh đơn hàng từ 90 ngày kể từ khi đơn hàng cuối cùng của sản phẩm này được tạo, chi phí lưu kho của sản phẩm đó là $0.14/pc/tháng.

B. Thời gian thu phí dịch vụ quản lý hàng tồn kho là khi nào?Chi phí quản lý hàng tồn sẽ được trừ vào Balance của Người bán vào ngày cuối cùng của tháng. Nếu tài khoản Balance bị âm, số tiền sẽ bị trừ trực tiếp vào thẻ được liên kết với ShopBase hoặc PlusBase Balance của Người bán.

Trường hợp Balance của Người bán không đủ để thanh toán chi phí quản lý hàng tồn, PlusBase/PlusHub sẽ hiểu là người bán không thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Sau 45 ngày kể từ kỳ thu phí lưu kho mà PlusBase/PlusHub đã thông báo, nếu Người bán không thanh toán chi phí lưu kho, PlusBase/PlusHub sẽ chủ động thanh lý hoặc tiêu hủy hàng hoá. Số tiền thu được sau khi thanh lý hàng hóa sẽ được PlusBase/PlusHub dùng để thanh toán chi phí lưu kho cho nhà cung cấp kho bãi, chi phí tiêu hủy hàng hóa (nếu có), và phần còn lại sẽ được hoàn trả vào Balance của Người bán.

C. Người bán có thể vận chuyển hàng tồn kho về địa chỉ khác không?PlusBase/PlusHub có thể hỗ trợ chuyển hàng tồn kho về địa chỉ mà Người bán yêu cầu. Xin lưu ý rằng, Người bán sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh, bao gồm phí vận chuyển, chi phí lưu kho và các chi phí khác (nếu có).

Bài viết liên quanChính sách dành cho người bán hàng PlusBase
Giao hàng với PlusBase
Hiểu về quy trình vận chuyển của PlusBase
Tổng quan về PlusHub

Cập nhật vào: 13/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!