Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn chỉ có thể ẩn các sản phẩm hết hàng ra khỏi bộ sưu tập khi bạn bật tính năng cho phép ShopBase theo dõi hàng tồn kho của sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt để hệ thống tự động ẩn sản phẩm hết hàng ra khỏi bộ sưu tập của cửa hàng.

Lưu ý:

Hướng dẫn này chỉ có thể áp dụng với các bộ sưu tập được tạo tự động. Riêng các bộ sưu tập thủ công, bạn cần xóa từng sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập bằng cách thủ công, vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> Collections.


Bấm vào bộ sưu tập tự động mà bạn muốn cài đặt tự động ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập

Chọn all conditions ở mục Products must match:.


Bấm Add another condition và tạo điều kiện cho Inventory stock như hình bên dưới.


Ấn Save để lưu thay đổi cho bộ sưu tập.

Các bài viết liên quan

Thêm một sản phẩm mới
Thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm
Điều chỉnh mức tồn kho sản phẩm
Xem số lượng tồn kho sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!