Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn chỉ có thể ẩn các sản phẩm hết hàng ra khỏi bộ sưu tập khi bạn bật tính năng cho phép ShopBase theo dõi hàng tồn kho của sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt để hệ thống tự động ẩn sản phẩm hết hàng ra khỏi bộ sưu tập của cửa hàng.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Collections. Nhấp vào bộ sưu tập tự động mà bạn muốn cài đặt tự động ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập.Chọn all conditions ở mục Products must match:.


Nhấp vào Add another condition và tạo điều kiện cho Inventory stock như hình bên dưới.


Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

Hướng dẫn này chỉ có thể áp dụng với các bộ sưu tập được tạo tự động. Riêng các bộ sưu tập thủ công, bạn cần xóa từng sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập bằng cách thủ công, vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết.
Bài viết liên quan

Tổng quan về bộ sưu tập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!