Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi khách bấm vào nút Add to cart để thêm các sản phẩm được gợi ý từ ứng dụng Boost Upsell vào giỏ hàng, hệ thống sẽ dẫn khách hàng tới một trang khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt trang đích mà bạn muốn dẫn khách hàng vào sau khi khách bấm nút Add to cart theo gợi ý mua hàng từ Bundles và Quantity Discounts.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Upsell.


Trong trang ứng dụng Boost Upsell, đi tới Settings.


Đi tới ưu đãi mà bạn muốn cài đặt. Bạn có thể chỉnh sửa các ưu đãi sau: Pre-purchase Offers, In-cart Offers, Quantity Discounts, Bundles, và Accessories.


Nhấp vào menu thả xuống và chọn trang tiếp theo để chuyển hướng khách hàng sau khi họ đã thêm các sản phẩm trong ưu đãi vào giỏ hàng. Chọn Go to Checkout page (để hướng khách hàng đến trang thanh toán. Tùy chọn này không khả dụng cho ưu đãi Quantity Discounts), Go to Cart page (để hướng khách hàng đến trang giỏ hàng) hoặc chọn Continue Shopping (để giữ chân khách hàng tiếp tục mua sắm, không hiển thị trang giỏ hàng).


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Bài viết liên quan

Cài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Upsell
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!