Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cài đặt dẫn khách đến thẳng trang thanh toán, bỏ qua trang giỏ hàng

Thông thường sau khi khách hàng nhấp vào nút "Add To Cart", họ sẽ được dẫn đến trang giỏ hàng. Khi khách hàng nhấp vào nút "Checkout" trên trang giỏ hàng, họ sẽ được dẫn đến trang thanh toán để thanh toán giỏ hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi nút "Add To Cart" thành nút "Buy Now" trong trang sản phẩm. Điều này sẽ giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi của cửa hàng bằng cách dẫn khách hàng đến thẳng trang thanh toán, bỏ qua trang giỏ hàng.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề bạn muốn tuỳ chỉnh.


Chọn trang Checkout từ menu đổ xuống.


Nhấp chọn Layout & User Interface.


Trong mục Layout, chọn One-page Check out rồi nhấp vào Save để lưu.


Sau đó, đi tới tab Settings trong trình tuỳ chỉnh Chủ đề của bạn và chọn Cart.


Trong mục Settings > Cart type, chọn Go to Checkout page từ menu đổ xuống.


Nhấp Save để hoàn thành.

Bài viết liên quanTổng quan về Chủ đề trên cửa hàng

Cập nhật vào: 29/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!