Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cách xuất dữ liệu lịch sử thanh toán trên Stripe và PayPal

Trong một số trường hợp, bạn cần có dữ liệu thanh toán để chứng thực tài khoản ShopBase Payments của mình. Dưới đây là cách để bạn có thể xuất dữ liệu thanh toán từ một số cổng thanh toán phổ biến.

Nội dung bài viếtA. Stripe
B. PayPal

A. StripeBáo cáo lịch sử giao dịch đầy đủ nhất của Stripe cần bao gồm đầy đủ 50 cột. Bạn có thể tham khảo mẫu Báo cáo của Stripe tại đây.

Trên Stripe Dashboard, nhấp vào tab Payments trên menu phía bên trái.

Nhấp vào Export.

Lựa chọn date range (khoảng thời gian) phù hợp (nên chọn trong khoảng 6 tháng gần đây).

Chọn Columns bằng cách nhấp vào All Columns (50) và chọn Export. Một số cột sau có thể loại bỏ khỏi file:

From Email Address
To Email Address
Shipping Address
Item Title
Address Line 1
Contact Phone Number
Subject


B. PayPalĐối với PayPal, để xuất dữ liệu giao dịch, bạn vào mục Activity. Bạn có thể tham khảo mẫu Báo cáo của PayPal tại đây

Trong thẻ Activity, chọn Statement.

Nhấp vào Standard > Full để chọn khoảng thời gian cần tải về.

PayPal Statement

Lựa chọn khoảng thời gian. Nếu bạn cung cấp thông tin cho ShopBase Payments, bạn nên lựa chọn Past 6 months.

Để bảo mật thông tin, bạn có thể xoá các thông tin cá nhân của khách hàng (bao gồm email, địa chỉ nhận hàng) từ lịch sử giao dịch.Chọn Create Report để tải về các thông tin giao dịch.

Bài viết liên quanKết nối Stripe làm cổng thanh toán
Kết nối PayPal làm cổng thanh toán

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!