Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong một số trường hợp, bạn cần có dữ liệu thanh toán để chứng thực tài khoản của mình. Dưới đây là cách để bạn có thể xuất dữ liệu thanh toán từ một số cổng thanh toán phổ biến.

Trong bài viết này

A. Stripe
B. PayPal

Stripe

Báo cáo từ Stripe có dữ liệu này đầy đủ nhất là báo cáo giao dịch với 50 cột. Bạn có thể tham khảo mẫu Báo cáo của Stripe.

Trên Stripe Dashboard:

Chọn thẻ Payments trên bảng chọn bên trái

Chọn Export

Lựa chọn date range (khoảng ngày) phù hợp (nên chọn trong khoảng 6 tháng gần đây)

Lựa chọn All Columns (50) cho ô Column. Nhấn Export. Một số cột sau có thể loại bỏ khỏi file:
From Email Address
To Email Address
Shipping Address
Item Title
Address Line 1
Contact Phone Number
Subject


Paypal

Đối với Paypal, để xuất dữ liệu giao dịch, bạn vào mục Activity. Bạn có thể tham khảo mẫu Báo cáo của PayPal

Trong thẻ Activity, chọn Statement

Click Standard > Full.

PayPal Statement

Lựa chọn khoảng thời gian. Nếu bạn cung cấp thông tin duyệt ShopBase Payments, bạn nên lựa chọn Past 6 months.

Để bảo mật thông tin, anh/chị có thể xoá các thông tin cá nhân của khách hàng (bao gồm email, địa chỉ nhận hàng)Chọn Create Report để tải về các thông tin giao dịch.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!