Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này:
Ưu đãi cross-sell Bundles hoạt động như thế nào?
Làm thế nào để tạo ưu đãi cross-sell?

Ưu đãi cross-sell hoạt động như thế nào?

Ưu đãi cross-sell sẽ khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm liên quan đến sản phẩm chính bằng cách hiển thị nhóm các sản phẩm này ngay bên dưới nút Add-to-cart trên trang sản phẩm.

Làm thế nào để tạo ưu đãi cross-sell?

Truy cập vào App's dashboard >> Cross-sell >> Bundles >> Chọn Create offer:Bước 1: Điền tên và thông điệp hiện trên ưu đãi

Tên ưu đãi: giúp bạn quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn. App sẽ tự động tạo tên nếu bạn bỏ trống mục này.
Thông điệp hiện trên ưu đãi: đây là mục bắt buộc cần điền. App sẽ không thể lưu ưu đãi nếu mục này bị bỏ trống. Bên cạnh đó, một thông điệp ý nghĩa sẽ giúp ưu đãi hấp dẫn hơn và tạo được hứng thú cho khách hàng.Bước 2: Tạo nhóm các sản phẩm để cross-sell

Để tạo ưu đãi cross-sell, bạn cần tối thiểu 2 sản phẩm:

Sau khi chọn lựa các sản phẩm, bạn có thể tùy chọn sản phẩm sẽ hiển thị ưu đãi bằng cách đặt sản phẩm này là sản phẩm mục tiêu:

Nhấp Set as target
Chọn Only show this bundle when customers visit target productBước 3: Tạo giảm giá cho khách hàng mua cả nhóm sản phẩm (tùy chọn)

Bạn có thể tạo giảm giá theo 2 cách: giảm một số tiền nhất định và giảm theo %Bước 4: Nhấn Submit Offer để hoàn thành.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!