This article is also available in:
Trong bài viết này:
Ưu đãi cross-sell hoạt động như thế nào?
Làm thế nào để tạo ưu đãi cross-sell?
Làm thế nào để thay đổi cách hiển thị ưu đãi cross-sell?

Ưu đãi cross-sell hoạt động như thế nào?

Ưu đãi cross-sell sẽ khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm liên quan đến sản phẩm chính bằng cách hiển thị nhóm các sản phẩm này ngay bên dưới nút Add-to-cart trên trang sản phẩm.

Làm thế nào để tạo ưu đãi cross-sell?

Truy cập vào App's dashboard >> Cross-sell >> Custom Cross-sell >> Nhấn Create offer:Bước 1: Điền tên và thông điệp hiện trên ưu đãi

Tên ưu đãi: giúp bạn quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn. App sẽ tự động tạo tên nếu bạn bỏ trống mục này.
Thông điệp hiện trên ưu đãi: đây là mục bắt buộc cần điền. App sẽ không thể lưu ưu đãi nếu mục này bị bỏ trống. Bên cạnh đó, một thông điệp ý nghĩa sẽ giúp ưu đãi hấp dẫn hơn và tạo được hứng thú cho khách hàng.Bước 2: Tạo nhóm các sản phẩm để cross-sell

Để tạo ưu đãi cross-sell, bạn cần tối thiểu 2 sản phẩm:

Sau khi chọn lựa các sản phẩm, bạn có thể tùy chọn sản phẩm sẽ hiển thị ưu đãi bằng cách đặt sản phẩm này là sản phẩm mục tiêu:

Nhấp Set as target
Chọn Only show this bundle when customers visit target productBước 3: Tạo giảm giá cho khách hàng mua cả nhóm sản phẩm (tùy chọn)

Bạn có thể tạo giảm giá theo 2 cách: giảm một số tiền nhất định và giảm theo %Thêm ngày kết thúc ưu đãi hay số lượng sản phẩm còn lại để thúc giục khách hàng mua hàng.Bước 4: Nhấn Submit Offer để hoàn thành.Làm thế nào để thay đổi cách hiển thị ưu đãi cross-sell?

Để chỉnh sửa hiển thị ưu đãi, vui lòng truy cập vào tab Settings >> Cross-sell Settings => Cross-sell display.

Ưu đãi Cross-sell được hiển thị theo 2 cách: Embed widgetCorner popup.

Embed widget:

Để thay đổi vị trí của ưu đãi:
Nhấp Change the widget position.
Chọn vị trí.
Nhấp Save và tắt chế độ chỉnh sửa.

Corner popup:

Một popup hiển thị ưu đãi sẽ tạo nhiều ấn tượng với khách hàng hơn so với Embed widget. Dưới đây là ví dụ minh họa của một popup:Bạn có thể điều chỉnh popup chỉ hiển thị trong một vài giây để khách hàng không cảm thấy bị làm phiền mà vẫn có thể cung cấp các thông tin cần thiết tới khách hàng.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!