Bài viết này cũng có sẵn trong:
Theo mặc định, app Boost Convert sẽ hiển thị bằng tiếng Anh. Nếu bạn muốn hiển thị ngôn ngữ khác, bạn có thể dịch và thay đổi các đoạn văn bản trong phần cài đặt. Dưới đây là danh sách các mục bạn cần cài đặt để dịch các đoạn văn bản trong app Boost Convert.


Trong bài này:

Dịch Social Proof
Dịch Countdown Tools


Dịch Social Proof

Để dịch các thông báo của tính năng Social Proof, vui lòng vào phần cài đặt của từng mục và thay đổi tất các đoạn văn bản được bôi đỏ theo ý muốn:Dịch Countdown Tools

Dịch Timer countdown

Dịch Product countdownChú ý: {{ first_name }}, {{ location }}, {{ stock_number }},.. là các biến thể cố định, vui lòng giữ nguyên và không chỉnh sửa.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!