This article is also available in:
Trong bài này:

Cách điều chỉnh nút Call-to-action trên popup Upsell
Cách điều chỉnh nút Call-to-action trên popup Cross-sell


Cách điều chỉnh nút Call-to-action trên popup UpsellTrên popup Upsell, bạn có thể chọn chuyển hướng người mua đến trang giỏ hàng hoặc trang thanh toán bằng cách vào mục Settings >> Up-sell Settings >> Call-to-Action button will motivate customers go to và chọn Cart hoặc Checkout.

Bằng cách chọn Use Boostflow cart popup, Boost Upsell sẽ sử dụng giỏ hàng riêng, giúp đem lại trải nghiệm mua sắm tốt hơn và ít tốn thời gian hơn cho khách hàng. Giỏ hàng Boost Upsell sẽ đề xuất các mặt hàng gợi ý để dễ dàng upsell.Sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa, nhấn nút Save.

Cách điều chỉnh nút Call-to-action trên popup Cross-sell

Với popup Cross-sell, bạn có thể chọn chuyển hướng người mua đến trang giỏ hàng, trang thanh toán hoặc để người mua tiếp tục mua hàng. Để điều chỉnh mục này, bạn cần vào phần Settings >> Cross-sell Settings >> Call-to-action button.Bấm nút Save sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!