Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các mục thiết lập trên trang sản phẩm mà bạn có thể tùy chỉnh để hiển thị trên cửa hàng một cách tối ưu và hiệu quả nhất.

Nội dung bài viết

A. Mục Header (đầu trang)
B. Mục Product (sản phẩm)
C. Mục Collection list (bộ sưu tập)
D. Các mục thiết lập khác

A. Mục Header (đầu trang)

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về các mục thiết lập trong Header.

B. Mục Product (sản phẩm)

Đối với chủ đề Bassy, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này.

Đối với chủ đề Roller & Inside:

Product Gallery: bạn có thể chọn tính năng trình chiếu thư viện sản phẩm.Thiết lập này hiện chưa hỗ trợ cho chủ đề Inside.
Product Info:

Breadcrumb links: đường dẫn cho khách hàng biết họ đang truy cập vào trang nào.
Show vendor: hiển thị tên của nhà cung cấp sản phẩm nếu bạn đã điền trường này ở trang quản trị.
Show SKU: hiển thị SKU của sản phẩm nếu bạn đã điền trường này ở trang quản trị.
Show price savings: hiển thị phần trăm và số tiền mà khách hàng có thể tiết kiệm được với khuyến mãi hiện tại cửa hàng đang có.
Show collections: hiển thị các bộ sưu tập phía bên dưới mô tả sản phẩm.
Show types: hiển thị loại sản phẩm nếu bạn đã điền trường này ở trang quản trị.
Show tags: hiển thị thẻ sản phẩm nếu bạn đã điền trường này ở trang quản trị.
Show social media share icons: hiển thị các biểu tượng mạng xã hội trên trang sản phẩm.

Một số tùy chọn sẽ không được hỗ trợ cho chủ đề Inside.Sticky button: tính năng này cho phép bạn cố định nút kêu gọi hành động trên trang sản phẩm vào phía cuối trang ngay cả khi khách hàng cuộn trang.

C. Mục Collection list (bộ sưu tập)

Đối với chủ đề Roller, bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề và nội dung của từng bộ sưu tập.

Đối vớ chủ đề Inside, có nhiều thiết lập khác để bạn chỉnh sửa danh sách bộ sưu tập như điều chỉnh bố cục, căn chỉnh tiêu đề và thêm nhãn.Thiết lập này hiện chưa hỗ trợ cho chủ đề Bassy.

D. Các mục thiết lập khác

Ngoài các thiết lập trên, trang sản phẩm cũng có thể bao gồm các mục thiết lập khác như Review (đánh giá sản phẩm), Products from the same collection (sản phẩm trong cùng một bộ sưu tập), Who bought this also bought (sản phẩm thường được mua cùng với sản phẩm mà khách hàng đang xem), Best sellers (sản phẩm bán chạy của cửa hàng), Handpicked products (sản phẩm được chọn thủ công), Cart recommendations (đề xuất sản phẩm), Recently viewed & featured products (sản phẩm mà khách hàng vừa tham khảo) và Footer (thiết lập phía cuối trang). Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm về các tiện ích đề xuất sản phẩm (Product Widgets).

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!