Bài viết này cũng có sẵn trong:
Mỗi sản phẩm trong cửa hàng của bạn đều có trang sản phẩm để hiển thị thông tin chi tiết về tính năng, đặc điểm kỹ thuật và bao gồm nút Add To Cart hoặc Buy Now. Phần này sẽ hướng dẫn bạn tùy chỉnh Bassy Theme: Các thành phần trên trang sản phẩm.

Hướng dẫn từng bước

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.

Thay đổi tùy chọn xem trước thành Product page.

Chọn Product page ở cột Sections.


Tùy chỉnh ở cột trái và xem thay đổi trên bản xem trước ở cột phải. Các thay đổi có thể chỉnh trên trang sản phẩm là:

Product image: Bật tính năng thu phóng hình ảnh, nó sẽ hiển thị cho khách hàng của bạn chế độ xem toàn màn hình mỗi hình ảnh sản phẩm với nút kêu gọi hành động ngay phía dưới.

Product options form:
Tích vào Show quantity selector để cho phép khách hàng chọn số lượng sản phẩm mà họ muốn mua hiển thị
Variant selector type cho phép khách hàng chọn các biến thể của sản phẩm theo dạng Button (nút) hoặc Dropdown (thông tin thả xuống)
Tích vào Hide selector when option has one value để ẩn toàn bộ phần chọn biến thể sản phẩm khi sản phẩm chỉ có 1 sự lựa chọn

Add to cart button: Cho phép người bán chọn hiển thị Add To Cart hoặc Buy Now trên nút kêu gọi hành động.

Sticky button: Đặt nút kêu gọi hành động cố định ở cuối màn hình khi khách hàng cuộn trang sản phẩm.
Show Sticky button: bạn có thể tích chọn hoặc không chọn tính năng này
Display button: bạn có thể chọn hiển thị nút Checkout hoặc nút Add to cart để hiển thị trên cửa hàng
Display on: chọn hiển thị tính năng này trên thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn hoặc tất cả.
Show Variant Selector and Quantity Selector: tích chọn để hiển thị tùy chọn các biến thể cùng với nút kêu gọi hành động cố định trên trang

Reviews:chọn Only show reviews of the current product (hiển thị đánh giá cho sản phẩm khách đang xem) hoặc Show reviews of all products (hiểu thị đánh giá cho tất cả các sản phẩm trên trang)
Trust Badge: chọn hiển thị hình ảnh dưới nút Add To Cart để tăng độ tin cậy cho trang sản phẩm
Sharing options: cho phép khách hàng chia sẻ trang sản phẩm nhanh chóng thông qua các tùy chọn mạng xã hội.

Ấn Save để lưu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!