Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase Payments - cổng thanh toán tích hợp của ShopBase - giúp giảm thiểu rủi ro tài khoản bị khóa và đẩy nhanh thời gian xử lý thanh toán. Cổng thanh toán này hỗ trợ 36 quốc gia trên toàn thế giới với nhiều tính năng ưu việt cho các gian hàng thương mại điện tử của bạn. Dưới đây là danh sách các quốc gia cùng với mức phí tương ứng được áp dụng cho cổng thanh toán ShopBase Payments.Ví dụ, nếu quốc gia bạn đăng ký cho cửa hàng trong ShopBase Payments là Hoa Kỳ, đơn hàng có giá trị $100 sẽ được áp dụng mức phí như sau: (100 x 3.5%) + 0.30 = $3.80.

Biểu phí này được áp dụng cho tất cả đơn hàng.
ShopBase Payments được đăng ký miễn phí.

Bài viết liên quan

Hiểu về ShopBase Payments
Chính sách ShopBase Payments
Danh sách các nước được hỗ trợ mở cổng ShopBase Payments
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!