Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trang thank-you (trang cảm ơn) là trang mà khách hàng được dẫn đến sau khi hoàn thành thanh toán cho đơn đặt hàng của họ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ẩn hình ảnh sản phẩm trên trang cảm ơn.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị viên ShopBase, đi tới Online Store > Preferences


Cuộn xuống phần Additional scripts, dán mã code dưới đây vào tab Head.<script>
	window.sbsdk.ready(function() {
	  window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(context) {
	  	switch (context.type) {
				case 'post_checkout':
				  // Inject code tracking at thank you page here
				  document.querySelectorAll('.order-summary__section--product-list').forEach(function(e) {
            e.remove();
          })
	  			break;
				default:
	  			break;
	  	};
	  });
	});
</script>


Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về mục Preferences
Thêm mã theo dõi trên trang thank-you của cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh cho trang thank you
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!