Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Ẩn hình ảnh sản phẩm trên trang thank-you

Trang thank-you (trang cảm ơn) là trang mà khách hàng được dẫn đến sau khi hoàn thành thanh toán cho đơn đặt hàng của họ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ẩn hình ảnh sản phẩm trên trang cảm ơn.

Hướng dẫnTại trang quản trị viên ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences)


Cuộn xuống phần Script bổ sung (Additional scripts), dán mã code dưới đây vào tab Đầu (Head).


<script>
	window.sbsdk.ready(function() {
	  window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(context) {
	  	switch (context.type) {
				case 'post_checkout':
				  // Inject code tracking at thank you page here
				  document.querySelectorAll('.order-summary__section--product-list').forEach(function(e) {
            e.remove();
          })
	  			break;
				default:
	  			break;
	  	};
	  });
	});
</script>


Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quanTổng quan về mục Preferences
Thêm mã theo dõi trên trang thank-you của cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh cho trang thank you

Cập nhật vào: 29/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!