Bài viết này cũng có sẵn trong:
Social Proof là một chức năng thuộc ứng dụng Boost Convert cho phép hiển thị những thông báo mua hàng của các khách hàng khác để những khách hàng mới thấy trang bán hàng của bạn đáng tin cậy và đã được nhiều khách hàng khác mua hàng trước đó kiểm chứng, điều đó sẽ thúc đẩy họ đưa ra hành động mua hàng trên trang. Đôi khi, bạn sẽ thấy thông báo Social Proof không hiển thị trên cửa hàng của bạn. Có hai lý do phổ biến: một là cửa hàng của bạn không có đơn hàng nào hoặc hai là trình duyệt của bạn đang hiển thị phiên bản cũ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sửa nhưng lỗi kể trên.

Nội dung chính bài viết

A. Trường hợp của hàng của bạn không có đơn hàng nào
B. Trường hợp trình duyệt của bạn đang hiển thị phiên bản cũ

A. Trường hợp của hàng của bạn không có đơn hàng nào

ShopBase cung cấp ba loại thông báo là Sales notification, Custom notificationCheckout notification. Trong đó các loại thông báo Sales notification và Checkout notification cần dữ liệu thực tế đơn đặt hàng trên trang của bạn để hiển thị thông báo còn Custom notification có thể tạo thông báo với nội dung tùy ý không cần dựa trên dữ liệu thực. Khi cửa hàng của bạn không có đơn hàng nào, bạn phải chọn và tạo loại thông báo Custom notification thay vì hai loại thông báo kia. Vui lòng tham khảo bài viết này của chúng tôi để biết cách tạo thông báo Custom notification cho cửa hàng trực tuyến của mình.

B. Trường hợp trình duyệt của bạn đang hiển thị phiên bản cũ

Khi bạn lần đầu tiên truy cập một trang web, trình duyệt của bạn sẽ lưu các phần của trang web đó. Nếu bạn quay lại trang web, để tăng tốc quá trình tải, trình duyệt sẽ gỡ tệp được lưu trong bộ nhớ cache và hiển thị phiên bản cũ mà không cập nhật mới. Điều này dẫn đến việc trình duyệt của bạn có thể hiển thị phiên bản cửa hàng của quá khứ, trước khi bạn thiết lập thông báo Social Proof cho trang của mình. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể truy cập vào cửa hàng bằng cửa sổ ẩn danh. Đối với mỗi trình duyệt, bạn có thể sử dụng các phím tắt dưới đây để mở chế độ riêng tư.

Google Chrome: Ctrl + Shift + N

Mozilla Firefox: Ctrl + Shift + P

Safari: Command + Shift + N

Microsoft Edge: Ctrl + Shift + P

Các bài viết liên quan

Làm thế nào để cài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Hiểu về tính năng Social Proof mà ShopBase cung cấp
Tạo thông báo Social Proof với ứng dụng Boost Convert
Xóa một thông báo Social Proof
Cài đặt giao diện hiển thị cho các thông báo Social Proof
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!