Bài viết về: Chuyển dữ liệu sang ShopBase/PrintBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xử lý lỗi khi thêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase

Nếu bạn sở hữu cửa hàng trực tuyến trên các nền tảng Shopify, WooCommerce hoặc Merchize, bạn có thể sử dụng ứng dụng tích hợp sẵn của ShopBase là Migrate to ShopBase để di chuyển dữ liệu các sản phẩm từ cửa hàng trực tuyến thuộc các nền tảng đó sang cửa hàng ShopBase. Trong trường hợp khi bạn kiểm tra Import List (danh sách sản phẩm thêm vào cửa hàng) và thấy trạng thái "Failed", bạn có thể xem được nguyên nhân trong phần "Note" để biết cách xử lý. Bài viết này sẽ liệt kê 2 lỗi phổ biến nhất và cách để xử lý lỗi này.

Nội dung bài viếtA. Lỗi "Request timeout" khi lấy nội dung chính (4 giây)
B. Trạng thái `not_started`

A. Lỗi "Request timeout" khi lấy nội dung chính (4 giây)Ứng dụng Migrate to ShopBase cho phép 4 giây để tải dữ liệu của mỗi sản phẩm. Nếu mất nhiều thời gian hơn, ứng dụng sẽ coi quá trình thu thập thông tin là không thành công. Trong trường hợp đó, vui lòng kiểm tra tốc độ trang web của bạn và thử nhập lại sản phẩm sau.

B. Trạng thái not_startedCó thể có nhiều yêu cầu nhập dữ liệu cần chờ được xử lý từ nhiều cửa hàng khác nhau, và yêu cầu của bạn nằm trong danh sách chờ. Sau khi quá trình nhập dữ liệu của bên khác kết thúc, yêu cầu của bạn sẽ được bắt đầu và được cập nhật thành Completed (Đã hoàn thành).

Bài viết liên quanThêm sản phẩm bằng ứng dụng Migrate to ShopBase
Nhập dữ liệu sản phẩm từ các nền tảng khác sang cửa hàng ShopBase

Cập nhật vào: 04/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!