Bài viết về: Boost Upsell
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xóa một ưu đãi

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều ưu đãi trong ứng dụng Boost Upsell chỉ trong một vài thao tác cơ bản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một ưu đãi trên ứng dụng Boost Upsell.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Upsell và chọn Bundles. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Upsell bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Upsell.

Bấm vào mục có loại ưu đãi mà bạn muốn xóa.

Tích chọn vào ưu đãi mà bạn muốn xóa. Chọn Action > Delete.


Nhấp vào Delete để xác nhận việc xóa ưu đãi. Ưu đãi đã xóa sẽ không thể khôi phục lại.


Việc xóa ưu đãi được hướng dẫn trong bài áp dụng với các hình thức ưu đãi: Upsell, Quantity discounts Cross-sell, Bundles Cross-sell, Accessories Cross-sell.

Bài viết liên quanCài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Upsell

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!