Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể xóa một hoặc nhiều ưu đãi trong ứng dụng Boost Upsell chỉ trong một vài thao tác cơ bản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một ưu đãi trên ứng dụng Boost Upsell.

Lưu ý:

Việc xóa ưu đãi được hướng dẫn trong bài áp dụng với các hình thức ưu đãi: Upsell, Quantity discounts Cross-sell, Bundles Cross-sell, Accessories Cross-sell.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell.

Bấm vào loại ưu đãi có ưu đãi mà bạn muốn xóa.

Đánh dấu tích để chọn những ưu đãi mà bạn muốn xóa. Rồi bấm Action >> Delete


Bấm Delete để xác nhận việc xóa ưu đãi. Ưu đãi đã xóa sẽ không thể khôi phục lại.Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Nhập và xuất danh sách ưu đãi trong Boost Upsell
Nhân bản một ưu đãi
Bật/tắt một ưu đãi
Cài đặt trang đích sau khi khách mua hàng theo gợi ý Bundles và Quantity Discounts
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!