Bài viết về: Câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Ứng dụng riêng tư

Trong bài viết này, ShopBase sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các ứng dụng riêng tư và cách tạo thông tin đăng nhập API từ trang quản trị ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Hiểu về các dụng riêng tư
B. Tạo thông tin đăng nhập API từ trang quản trị ShopBase
C. Xóa một ứng dụng riêng tư

A. Hiểu về các dụng riêng tưCác ứng dụng trên ShopBase được chia thành 2 nhóm:

Ứng dụng công khai: được xây dựng và tích hợp vào hầu hết các cửa hàng ShopBase.
Ứng dụng riêng tư: được xây dựng dành riêng cho cửa hàng của bạn.

Ứng dụng riêng tư có thể được sử dụng trong một số trường hợp như sau:

Tạo một ứng dụng để di chuyển dữ liệu các sản phẩm từ cửa hàng Shopify sang cửa hàng ShopBase.
Tích hợp dữ liệu của cửa hàng với giải pháp tùy chỉnh để quản lý sản phẩm, đơn hàng hoặc các dữ liệu bên ngoài ShopBase.
Đưa các sản phẩm từ ShopBase ra ngoài trang chủ cửa hàng, ví dụ như ứng dụng dành cho thiết bị di động, trang web hoặc trò chơi điện tử.

B. Tạo thông tin đăng nhập API từ trang quản trị ShopBaseKhi gửi yêu cầu đăng nhập API, bạn cần có thông tin đăng nhập API để xác thực yêu cầu. Để tạo thông tin đăng nhập API nhanh chóng bạn có thể tạo một ứng dụng riêng tư từ trang quản trị ShopBase, sau đó ShopBase sẽ tạo một mã API và mật khẩu mà bạn có thể nhập API vào cửa hàng.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps.

Nhấp vào Quản lý ứng dụng riêng (Manage private apps).


Nhấp vào Tạo ứng dụng riêng mới (Create a new private app).


Tại mục Chi tiết ứng dụng (App details), nhập tên và địa chỉ email liên hệ. ShopBase sẽ dùng email này để liên lạc với bạn nếu có vấn đề xảy ra với ứng dụng này, ví dụ như việc thay đổi API có thể dẫn tới tình trạng ứng dụng hoạt động không đúng.


Tại phần Quản lý API (Admin API), chọn dữ liệu cửa hàng bạn muốn cấp quyền truy cập cho ứng dụng.


Nhấp Lưu (Save) để hoàn tất.

Sau khi lưu lại các thông tin về ứng dụng, trang quản trị Quản lý API (Admin API) sẽ hiển thị mã API và mật khẩu.

Việc bảo mật mã API và mật khẩu là rất quan trọng, vì bất kỳ ai truy cập được vào các thông tin xác thực này đều có toàn quyền truy cập API vào cửa hàng.

C. Xóa một ứng dụng riêng tưBạn có thể xóa các ứng dụng riêng tư tại trang quản trị ShopBase nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps).

Nhấp vào Quản lý ứng dụng riêng (Manage private apps).

Nhấp vào biểu tượng xóa bên cạnh ứng dụng bạn muốn xóa.

Cập nhật vào: 01/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!