Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài này:
A. Tự động hiển thị Reviews trên store
B. Chặn các reviews có ngôn từ không phù hợp

A. Tự động đăng khi có review mới

Tại trang admin Product Reviews, đi tới menu Settings

Bật nút Auto-publish reviews

Bật nút này sang màu xanh để bật chế độ Tự động hiển thị Reviews

Chọn các điều kiện để Auto-publish reviewsB. Chặn các reviews có ngôn ngữ không phù hợp

Để ngăn các reviews có chứa ngôn từ không phù hợp được đăng tải tự động lên store của bạn, chúng tôi đã tạo một danh sách mặc định các từ khóa không phù hợp sẵn trong hệ thống của ShopBase. Để thêm nhiều từ khóa mới mà bạn muốn chặn, hãy phân tách chúng bằng dấu phẩy hoặc xuống dòng.Các bài viết liên quan:
Quản lý reviews trên ứng dụng Product Reviews
Import reviews vào Product Reviews bằng tệp CSV
Hiển thị reviews trên trang All reviews
Phân nhóm Reviews sản phẩm
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Nhận reviews từ cơ sở dữ liệu của PrintBase cho store PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!