Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về cài đặt ngôn ngữ và tính năng dịch cửa hàng

Trong thế giới thương mại điện tử, việc tiếp cận đối tượng toàn cầu là rất quan trọng đối với người bán nhằm tối đa hóa tiềm năng thị trường. Tính năng Dịch thuật ngôn ngữ là một công cụ dành cho những người bán muốn vượt qua ranh giới ngôn ngữ. Tính năng này cho phép bạn dễ dàng dịch nội dung trang web của mình sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho phép người bán phục vụ tệp khách hàng đa dạng toàn cầu. Bằng trải nghiệm mua sắm đa ngôn ngữ, bạn không chỉ tăng khả năng tiếp cận của cửa hàng mà còn nâng cao mức độ tương tác và tin cậy của khách hàng.


Để có trải nghiệm mua sắm toàn cầu tốt nhất, bạn có thể cài đặt thị trường mà bạn muốn bán và đơn vị tiền tệ của các thị trường này. Tìm hiểu thêm về ShopBase Global Markets.

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chung của ngôn ngữ hiển thị ở cửa hàng và tính năng dịch trang web của ShopBase.

Bài viết liên quanQuản lý cài đặt ngôn ngữ trong cửa hàng
Quản lý nội dung dịch trên cửa hàng ShopBase
Hiểu về chi phí và hóa đơn dịch vụ dịch nội dung của ShopBase

Cài đặt phông chữ cho các ngôn ngữ ở ShopBase

Cập nhật vào: 25/03/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!