Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tính năng chuyển đổi tiền tệ trong Theme Editor

Tính năng chuyển đổi tiền tệ sẽ giúp thay đổi giá sản phẩm hiển thị dựa trên lựa chọn hoặc vị trí của khách mua hàng, giúp họ nắm được mức giá mà họ sẽ phải trả bằng đơn vị tiền tệ mà họ muốn thanh toán. Tỉ giá được cập nhật mỗi ngày một lần dựa theo công cụ Open Exchange Rates. Bạn có thể tham khảo danh sách các loại tiền tệ được hỗ trợ tại đây.

Nội dung bài viếtA. Tính năng này hoạt động như thế nào?
B. Thiết lập tính năng chuyển đổi tiền tệ

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học DropShipping From Zero to Hero

A. Tính năng này hoạt động như thế nào?Hiển thị nút Chuyển đổi tiền tệ trên cửa hàng

Trên thiết bị máy tính, tính năng này sẽ hiển thị ở phía dưới cùng bên phải màn hình.


Trên thiết bị di động, tính năng này sẽ hiển thị tại cuối trang Main Menu (được hiển thị sau khi nhấp vào menu 3 dấu gạch ngang).Đơn vị tiền tệ gốc của cửa hàng luôn được hiển thị đầu tiên trong danh sách này ngay cả khi bạn xóa khỏi danh sách.

Tự động chuyển đổi tiền tệKhi quá trình thanh toán bắt đầu, các đơn hàng sẽ vẫn được xử lý bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

B. Thiết lập tính năng chuyển đổi tiền tệTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize.


Tại phần Settings > chọn Currency.


Tích chọn Enable currency conversion:


Chọn định dạng hiển thị cho giá sản phẩm, ví dụ: $10.00 USD hoặc $10.00.


Trong mục Supported currency, nhấp chọn All supported currencies, hoặc chọn Some currencies và thêm các đơn vị tiền tệ mà bạn muốn hiển thị trên cửa hàng.


Nhấp Save để lưu.

Bài viết liên quanThiết lập định dạng tiền tệ
Tổng quan về Chủ đề trên cửa hàng

Cập nhật vào: 28/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!