Bài viết về: Google Ads
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập Google Ads Enhanced Conversions trên cửa hàng ShopBase

Enhanced Conversions là tính năng giúp tăng độ chính xác của các thước đo tỉ lệ chuyển đổi trên cửa hàng. Khi khách hàng hoàn tất phiên chuyển đổi trên trang web của bạn, bạn có thể nhận được các dữ liệu của khách hàng như địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà và/hoặc số điện thoại. Dữ liệu này có thể được thu thập và sử dụng để đối chiếu khách hàng của bạn với tài khoản Google mà họ đã đăng nhập khi nhấp vào một trong các quảng cáo của cửa hàng. Với dữ liệu này, bạn có thể cải thiện chất lượng của các chuyển đổi trong các tương tác quảng cáo.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Google Ads Enhanced Conversions trên cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫnCó 2 cách để thiết lập Enhanced Conversions: với Google Tag Manager hoặc Global site tag. ShopBase khuyến khích bạn sử dụng Global site tag để tích hợp tính năng này vào cửa hàng.

Đầu tiên, đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải màn hình. Sau đó, dưới mục Measurement, nhấp vào Conversions.


Trong mục Enhanced conversions, nhấp vào Turn on enhanced conversions.


Nhập tên miền cửa hàng của bạn và chọn Check URL để tìm thẻ Google trên trang web của bạn.


Chọn tùy chọn Enter JavaScript or CSS selectors.


Chọn một hoặc nhiều trường thông tin của khách hàng (ví dụ như Email, Address, và/hoặc Phone) mà bạn muốn gửi đến Google Ads cùng với chuyển đổi nâng cao.


Dưới đây là các biến Javascript có sẵn mà ShopBase đã và đang tự động gửi đến Google Ads:

Email: enhanced_conversion_data.email
Phone: enhanced_conversion_data.phone_number
First Name: enhanced_conversion_data.first_name
Last Name: enhanced_conversion_data.last_name
Street Address: enhanced_conversion_data.home_address.street
City: enhanced_conversion_data.home_address.city
State: enhanced_conversion_data.home_address.region
Country: enhanced_conversion_data.home_address.country
Postal code: enhanced_conversion_data.home_address.postal_code


Sau khi điền các biến, thông tin sẽ hiển thị như ảnh dưới đây:


Nhấp vào Save khi hoàn thành.
Một vài ngày sau khi thiết lập chuyển đổi nâng cao, trạng thái Recording conversions (enhanced conversions detected) sẽ hiển thị trong cột Status. Điều này có nghĩa là Google hiện đang xử lý dữ liệu chuyển đổi nâng cao của bạn và sẽ thông báo cho bạn khi quá trình tích hợp hoàn tất.
Chuyển đổi nâng cao sẽ xuất hiện trong báo cáo của bạn sau khi được xử lý xong, và cột Status sẽ hiển thị Reporting (enhanced conversions). Điều này có nghĩa là Google đã bắt đầu sử dụng dữ liệu chuyển đổi nâng cao trong báo cáo hành động chuyển đổi.

Bài viết liên quanThêm mã theo dõi chuyển đổi của Google vào cửa hàng

Cập nhật vào: 03/03/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!