Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập Color Swatches cho sản phẩm với Theme Editor

Swatches là tính năng cho phép bạn nhóm các sản phẩm khác nhau thành các nhóm riêng biệt dựa trên các đặc điểm chung (chẳng hạn như màu sắc và kích thước). Color swatches là những hình ảnh mẫu được sử dụng để mô tả màu sắc, họa tiết cho biến thể sản phẩm.
Ví dụ: một sản phẩm có cùng nội dung in trên áo, nhưng được in trên những sản phẩm khác nhau, có các mẫu như sau:Nội dung bài viếtA. Các lưu ý trước khi tạo Color Swatches
B. Bật tính năng hiển thị Color Swatches trên chủ đề Inside
C. Bật tính năng hiển thị Color Swatches trên chủ đề Roller

A. Các lưu ý trước khi tạo Color SwatchesTên của các nhóm sản phẩm có thể đặt là Color, Colors, Colour, hoặc Colours (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).
Giá trị màu phải được lấy dựa theo danh sách tổng hợp này. Bạn có thể thêm các ký tự (ví dụ như dấu cách, dấu gạch ngang), hệ thống sẽ loại bỏ những ký tự đó khi đối chiếu với các tên màu được hỗ trợ (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).
Nếu giá trị màu của sản phẩm không phải là giá trị được hỗ trợ, chúng tôi sẽ không hiển thị màu cho sản phẩm này
ShopBase hỗ trợ tất cả các màu từ Burgerprint, Gearment, Gearlaunch.

Vui lòng tham khảo danh sách này để tìm mã màu và tên màu được hỗ trợ trên ShopBase.

B. Bật tính năng hiển thị Color Swatches trên chủ đề InsideTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize.


Tại Settings, chọn Product.


Tại Layout > Variant style, chọn Buttons.


Trong mục Options settings > Swatches, tích chọn Enable color swatches.


Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

C. Bật tính năng hiển thị Color Swatches trên chủ đề RollerTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize.


Tại Settings, chọn Product.Tại Product form > Options style, chọn Buttons.Tại Swatches, tích chọn Enable color swatches.


Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

Bài viết liên quanTổng quan về Chủ đề trên cửa hàng
Chỉnh sửa các tùy chọn của sản phẩm

Cập nhật vào: 16/05/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!