Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với mỗi khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn thì tên, địa chỉ và các thông tin khác của họ sẽ được tự động thêm vào danh sách khách hàng của bạn.

Lưu ý:

Đối với các khách hàng cũ quay lại mua hàng từ cửa hàng, hệ thống sẽ không tạo mới một hồ sơ khách hàng mới trên trang quản trị mà được cập nhật vào hồ sơ đã tạo trong lần khách hàng mua hàng trước đó.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm một khách hàng mới vào cửa hàng.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Customer.

Nhấn vào Add customer.


Hệ thống dẫn bạn đến trang chỉnh sửa thông tin khách hàng. Bạn có thể điền thông tin cơ bản như tên, email, số điện thoại khách hàng vào các trường trong mục Customer overview, điền địa chỉ khách hàng vào các trường trong mục Address, thêm ghi chú liên quan đến khách hàng trong mục Notes và thêm thẻ gắn cho khách hàng trong mục Tags.


Ấn Save để lưu.

Các bài viết liên quan

Chỉnh sửa thông tin của khách hàng
Nhập thông tin khách hàng bằng tệp CSV
Xuất thông tin khách hàng ra tệp CSV
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!