Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm hình ảnh vào biến thể không có hình ảnh trong PlusBase

Với mục tiêu là nâng cao trải nghiệm của người mua và bảo vệ người bán khỏi các trường hợp tranh chấp, PlusBase đã triển khai tính năng hạn chế hiển thị các biến thể không có hình ảnh trên cửa hàng của bạn. Từ ngày 3 tháng 7 năm 2023, tất cả các biến thể không có hình ảnh sẽ bị ẩn khỏi cửa hàng trực tuyến.

Trong trường hợp một sản phẩm không có biến thể nào có hình ảnh, sản phẩm sẽ hiển thị Sold out (bán hết) trên cửa hàng. Để tránh tình trạng này xảy ra, bạn nên thao tác thiết lập hình ảnh cho các biến thể.

Trong bài viết nàyA. Các trường hợp biến thể không có hình ảnh
B. Cách nhận biết và chỉnh sửa các biến thể không có hình ảnh

A. Các trường hợp biến thể không có hình ảnhMột số trường hợp dẫn đến biến thể không có hình ảnh:

Sản phẩm được nhập từ AliExpress có một số biến thể không có hình ảnh.
Sản phẩm được nhập từ PlusBase Catalog có một số biến thể không có hình ảnh.
Sản phẩm được nhập từ Private Request thông qua một liên kết có một số biến thể không có hình ảnh.
Bạn thao tác xóa hình ảnh biến thể sản phẩm trong trang chi tiết sản phẩm trong Đa phương tiện (Media), Danh sách biến thể (Variant Listing) và Chỉnh sửa biến thể (Variant Editing).

Hình ảnh biến thể sản phẩm bị xóa trong Đa phương tiện
Hình ảnh biến thể sản phẩm bị xóa trong Danh sách biến thể
Hình ảnh biến thể sản phẩm bị xóa trong Chỉnh sửa biến thể

B. Cách nhận biết và chỉnh sửa các biến thể không có hình ảnhTại trang danh sách biến thể, bạn sẽ thấy thông báo You have x variants that don't have images, click to filter (Bạn có x biến thể không có hình ảnh, nhấp để lọc) nếu sản phẩm của bạn có các biến thể không có hình ảnh.


Để áp dụng bộ lọc, nhấp vào Click to filter (Nhấp để lọc). Khi đó, danh sách biến thể sẽ chỉ hiển thị các biến thể thiếu hình ảnh. Bạn có thể dễ dàng hoàn tác bộ lọc bằng cách nhấp vào Click to unfilter (Nhấp để bỏ bộ lọc).


Sau khi xác định được các biến thể không có hình ảnh, bạn có thể thêm hình ảnh vào biến thể theo hai cách sau:

Nhấp vào hình ảnh biến thể và một cửa sổ sẽ xuất hiện để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trước đó (Select product media) hoặc Thêm hình ảnh (Add images) từ máy tính của mình.


Hãy chọn Phương tiện biến thể (Product media) hoặc nhấp vào Thêm hình ảnh (Add image) để tải hình ảnh lên từ thiết bị của bạn. Bạn có thể chọn hoặc tải lên nhiều hình ảnh cho một biến thể.


Nhấp vào Chỉnh sửa (Edit variant), đi tới Chi tiết biến thể (Variant details) và thêm hình ảnh.


Có 3 cách để thêm hình ảnh: Thêm đa phương tiện từ URL (Add media from URL), Thêm phương tiện* (Add media) hoặc Chọn phương tiện biến thể (Select product media).


Nếu thao tác xóa các hình ảnh biến thể trong Đa phương tiện (Media), bạn sẽ nhận được thông báo Deleting this image will hide the variant on your online store. Learn more about our policy related to the imageless variant (Xóa hình ảnh này sẽ ẩn biến thể trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Tìm hiểu thêm về chính sách của chúng tôi liên quan đến biến thể không có hình ảnh).

Trong trường hợp bạn xóa hình ảnh biến thể trong Đa phương tiện bằng cách nhấp vào biểu tượng Thùng rác...

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo như ảnh
Bạn có thể thêm biến thể hình ảnh trong Thêm đa phương tiện từ URL (Add media from URL) hoặc Thêm đa phương tiện (Add media).

Cập nhật vào: 03/07/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!