Bài viết về: SiteKit Promotion Bar & Popup
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo Popup với ứng dụng SiteKit

Popup trong lĩnh vực thương mại điện tử là từ để chỉ một cửa sổ bật lên chứa thông tin về khuyến mãi hoặc khuyến khích khách hàng thực hiện một hành động nào đó trên trang. Các cửa hàng trực tuyến ngày này đa phần đều sử dụng Popup nhằm gián tiếp thúc đẩy doanh thu cửa hàng. Với ứng dụng SiteKit bạn có thể dễ dàng tạo nhiều loại Popup cho cửa hàng trực tuyến của mình với nhiều mục đích khác nhau như thu thập email khách hàng, nhận thêm lượt theo dõi trên mạng xã hội, giới thiệu mã khuyến mãi cho khách truy cập, điều hướng khách truy cập đến một địa chỉ cụ thể trên trang, v.v..

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo các loại Popup này cho cửa hàng, cụ thể hơn là Popup giúp thu thập email khách hàng. Dưới đây là ví dụ minh họa cho loại Popup giới thiệu khuyến mãi và thu thập email khách hàng được tạo bởi SiteKit.Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > SiteKit Promotion Bar & Popup.


Trong mục Popup, nhấp vào Create new Popup.


Chọn mục tiêu ở tab Goal cột ngoài cùng bên trái: chọn Collect emails (thu thập email khách hàng), Collect emails with win wheel (thu thập email khách hàng với Win Wheel); Collect emails, social followers with coupon (thu thập emai, nhận thêm lượt theo dõi trên mạng xã hội và giới thiệu khuyến mãi cho khách truy cập), Get social shares (nhận thêm lượt theo dõi từ khách truy cập), Target a URL (điều hướng khách truy cập đến một địa chỉ cụ thể trên trang).


Sau khi chọn mục tiêu, bạn đi tới tab Design ở cột bên trái ngoài cùng để thiết lập nội dung và hình thức của Popup.

Layouts: chọn bố cục mà Popup hiển thị, trong đó No hero image (không kèm ảnh), Top hero (hiển thị ảnh trên cùng), Left hero (hiển thị ảnh bên trái), Right hero (hiển thị ảnh bên phải)
Appearance: chọn màu của nút kêu gọi hành động, hình nền của Popup từ các mẫu đồ họa có sẵn, màu nền Popup
Hero Image: tải ảnh từ máy tính lên hoặc chọn trong bộ sưu tập mà ShopBase cung cấp hình nền Popup
Content: chỉnh sửa các lời kêu gọi hành động hiển thị trên Popup đển khuyến khích khách truy cập tương tác với Popup, kết nối với các trang mạng xã hội của cửa hàng (đối với loại Popup Collect emails, get social followers with couponGet social shares), kết nối với trang muốn điều hướng khách truy cập ghé thăm (đối với loại Popup Target a URL)


Sau khi thiết lập trong phần Design, bạn đi tới tab Settings ở cột bên trái ngoài cùng để thiết lập cách mà Popup được hiển thị

Customer trigger: chọn những đối tượng khách truy cập nhìn thấy Popup.
Show SiteKit brand: chọn hiển thị logo của SiteKit trên Popup hoặc không.
When does it display (chọn thời điểm Popup hiển thị): tại đây bạn có thể chọn Immediately để Popup xuất hiện ngay khi khách truy cập vào trang, chọn Exit intent để Popup xuất hiện khi khách truy cập có ý định rời khỏi trang web của bạn, chọn các mốc thời gian cụ thể để khách vào trang sau một khoảng thời gian nhất định Popup sẽ bật lên, chọn After scrolling a little để Popup bật lên khi khách truy cập lướt trên trang một lúc, When visitor clicks button để Popup bật lên khi khách truy cập bấm vào nút biểu tượng Popup trên trang.
Coupon Code(s) (trường này chỉ xuất hiện đối với loại Popup Collect emails, get social followers with coupon): tại đây bạn điền các mã khuyến mãi để khi khách hàng thực hiện hành động được khuyến khích trên Popup thì mã khuyến mãi sẽ hiện ra. Bạn phải tạo trước các mã khuyến mãi trên trang quản trị ShopBase trước khi sử dụng chúng tại trường này.


Sau khi thiết lập trong phần Settings, bạn đi tới tab Targeting để thay đổi các thiết lập như:

Show the popup on the following pages: chọn trang mà Popup hiển thị, có thể là On all pages (tất cả các trang) hoặc On pages I specify (một số trang cụ thể).
After a conversion, don't display this site element to that user for: chọn khoảng thời gian Popup không hiển thị với những khách hàng đã mua hàng.
After a user closes this site element, don't display it again to that user for: chọn khoảng thời gian Popup không hiển thị với những khách hàng đã nhìn thấy và đóng Popup.


Sau khi thiết lập trong phần Targeting, bạn đi tới tab Conversion để thiết lập nội dung thông báo sau khi khách thực hiện hành động được đề xuất trên Popup.

Phần Conversion này chỉ xuất hiện với các loại Popup Collect emailsCollect emails, get social followers with coupon.

After a visitor submits an email address, what do you want to do on your site?: chọn hành động tiếp theo mà bạn muốn hệ thống thực hiện sau khi khách hàng gửi thông tin email của họ đó có thể là gửi họ một lời cảm ơn (Show a default message hoặc Show a custom message) hoặc dẫn họ đến một trang khác trên cửa hàng (Redirect the visitor to a URL).
Add a service: phần này cho phép bạn kết nối SiteKit với dịch vụ email marketing của một bên thứ ba khác.
Sub message (chỉ xuất hiện đối với loại Popup Collect emails, get social followers with coupon): chỉnh sửa nội dung thông báo.
Button text (chỉ xuất hiện đối với loại Popup Collect emails, get social followers with coupon): chỉnh sửa nội dung nút kêu gọi hành động.
Popup title (chỉ xuất hiện đối với loại Popup Collect emails, get social followers with coupon): chỉnh sửa tiêu đề Popup.


Sau khi hoàn thành tất cả các bước, nhấp Save & Publish để lưu và cho phép Popup chính thức hoạt động trên trang.

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng SiteKit

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!